Zonder glazen bol is het lastig beleggen. Niemand weet wat er in de toekomst gaat gebeuren en welke aandelen of andere beleggingsinstrumenten het beste rendement gaan halen. Daarom wordt periodiek de discussie tussen actief en passief beleggen weer opgerakeld.

Door Joost van Kuppeveld I Belegger.nl

Zelfs de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bemoeide zich er afgelopen januari mee en suggereerde dat in het kader van de zorgplicht beleggers eigenlijk alleen passief beheerde fondsen zouden mogen worden geadviseerd. Waarom vindt de AFM dat eigenlijk?

Spiegelen

Actief beheerde beleggingsfondsen proberen meer rendement te behalen dat hun benchmark. De benchmark – meestal een index – is het referentiekader waaraan het beleggingsfonds zich wil spiegelen. Uit onderzoek blijkt dat de meeste actief beheerde beleggingsfondsen op lange termijn hun benchmark niet verslaan.

En dat is precies de reden waarom voorstanders van indexbeleggen adviseren gewoon de index te kopen in plaats van een beleggingsfonds dat achter kan blijven bij de index.

Indexbeleggen kent ook lagere kosten. Meestal wordt eens per jaar de index aangepast door de samenstellers. Actief beheerde beleggingsfondsen maken meer kosten, omdat zij analisten in dienst hebben die de markt volgen en omdat zij vaker handelen en zo hogere transactiekosten hebben.

Hypes

Tegenstanders van indexbeleggen zeggen dat het een niet-intelligente manier van beleggen is. Notoir slecht presterende bedrijven, die toevalllig in die index zitten, kunnen niet worden verkocht. Indexen kunnen omgeven zijn met hypes, zodat een index die het goed lijkt te doen, na het doorprikken van de bubble ineens hard onderuit gaat.

Sommige indexen zijn niet representatief. De AEX bestaat bijvoorbeeld slechts uit 25 bedrijven, terwijl de S&P500 het gemiddelde van 500 bedrijven weergeeft en daarmee een veel betere graadmeter is.

En er zijn beleggers en beleggingsfondsen die met actief beheer misschien niet elk jaar de benchmark verslaan, maar in de jaren dat ze dat wel doen zo’n grote voorsprong opbouwen op die index dat die index dat nauwelijks meer kan inhalen.

Lage kosten

Kortom, de meningen zijn verdeeld. Maar wie graag wil beleggen in aandelen, kan tegen lage kosten zo goed mogelijk een index volgen door middel van indexbeleggen. Op de Nederlandse beurs zijn trackers te koop. Deze trackers of Exchange Traded Funds volgen zo nauw mogelijk de index.

Zo nauw mogelijk, ze trackten toch de index? Ja, maar er zijn kosten aan verbonden, al zijn die laag. En sommige trackers of indexbeleggingsfondsen kopen niet de volledige index, maar een gedeelte van die aandelen die qua correlatie die index heel goed nabootsen.

Looptijd

En voor wie denkt dat een index op korte of langere termijn gaat dalen kan, als alternatief voor put-opties of een turbo short, tegenwoordig ook short trackers kopen. Een tracker short heeft als voordeel boven beide andere instrumenten dat er geen bepaalde looptijd en bepaald verplicht uitstapniveau is.

Het beste argument voor indexbeleggen zijn de lage kosten en de zekerheid dat het rendement vrij nauwgezet de gekozen index volgt. Dat het een superieure manier van beleggen is zoals voorstanders zeggen, is pas achteraf vast te stellen.

Deze special kwam tot stand in samenwerking met Belegger.nl