In deze tijden vragen beleggers zich af of ze eigenlijk nog wel moeten beleggen in aandelen. De beurzen schieten alle kanten op en sommigen prediken doemscenario’s. Maar was het niet zo dat aandelen altijd een beter rendement gaven dan andere alternatieven?

Door Joost van Kuppeveld I Belegger.nl

Dat hangt er maar van af. Drie hoogleraren van de London Business School, Elroy Dimson, Paul Marsh en Mike Staunton deden in het boek Triumph of the Optimists onderzoek naar de rendementen van aandelen en obligaties in de periode van 1900 tot 2001.

Zij onderzochten hiervoor de 16 grootste financiële markten op de wereld. Hun belangrijkste conclusie was dat de termijn waarop aandelen het altijd beter dan obligaties doen, tenminste 40 jaar bedraagt.

Rendement

Een andere conclusie van de heren was dat het dividendrendement in hoge mate het totaalrendement op aandelen bepaalt. Wanneer het dividendrendement hoger is dan de kapitaalmarktrente, zijn bepaalde aandelen koopwaardig. Ook de continuïteit van het dividend, dus het feit of een bedrijf consequent dividend uitkeert, is van invloed.

Diezelfde hoogleraren berekenden in 2008 wat het verschil was tussen het rendement op aandelen en het rendement op risicovrije obligaties. Dat verschil, de risicopremie, was in de periode 1900-2008 3,4 procent. Voor het extra risico dat de belegger neemt door in aandelen te beleggen krijgt hij dus een extra rendement uitbetaald van 3,4 procent.

Veertig jaar is een lange beleggingshorizon. Het overgrote deel van de beleggers heeft die tijd niet. Hoe zit het dan op kortere termijn?

Instappen

Het antwoord op die vraag is eigenlijk dat het er maar aan ligt wanneer je instapt. Dat klinkt als een open deur, maar zo liggen de feiten. Als we kijken naar de meest brede aandelenindex, de MSCI World Index, dan zien we dat vanaf het begin in 1970 tot en met eind juni van dit jaar de koersen met de factor 7,6 zijn toegenomen.

Dat is op jaarbasis een rendement van iets meer dan 5 procent. Als je gaat meten vanaf januari 2000 dan is het gemiddeld jaarrendement min 3,5 procent.

Het moment van instappen is dus een doorslaggevende factor. Tussentijds kunnen de aandelenkoersen enorm fluctueren. De koersen stegen in 2009 met bijna 23 procent terwijl het jaar ervoor een daling van 40 procent werd gezien. Er rest dus nog maar 1 vraag: is het nu een goed instapmoment?

Waardering

We vroegen het Martine Hafkamp van Fintessa Vermogensbeheer. Zij is gematigd optimistisch en ziet positieve signalen, uitstekende bedrijfsresultaten en prima vooruitzichten. "De waarderingen van aandelen zijn laag. De S&P 500 (een brede Amerikaanse aandelenindex – redactie) zit met een koers/winstverhouding van 13 procent tot ongeveer 15 procent onder het langjarig gemiddelde", aldus Hafkamp.

"Maak een goede afweging van opwaartse kansen enerzijds, en neerwaarts risico aan de andere kant. Er is een groot aantal ondernemingen goed gefinancierd en gepositioneerd, waardoor een aanzienlijk deel van de omzet in groeiregio’s wordt behaald."

Voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft, zei Mark Twain. Op zeer lange termijn verslaan aandelen obligaties. Op kortere termijn is het instapmoment en uiteraard de keuze van de specifieke aandelen relevant.

Deze special kwam tot stand in samenwerking met Belegger.nl.