Velen in het bedrijfsleven kijken, als het bijvoorbeeld gaat om management gaat, neer op organisaties zonder winstoogmerk. Zij zouden inefficiënt zijn. Toch kunnen bedrijven leren van de not-for-profit-sector.

Door Fred Huibers | Het Haags Effektenkantoor

Vraag een manager in het bedrijfsleven of hij kan leren van managers van ideële organisaties hoe hij betere resultaten kan behalen en op zijn best zal hij zijn wenkbrauwen verbaasd optrekken. Vaker zal schamper gelachen worden.

Als je als manager niet onder druk staat om winst te boeken, wat is dan de stok achter de deur. Hun soortgenoten uit de non-profit sector hebben een luizenleventje: ze kunnen idealen najagen zonder zich druk te maken in hoeverre ze dat efficiënt doen.

Waardevernietiging

Toch heeft de manier waarop de ideële sector gerund wordt, waardevolle lessen voor het bedrijfsleven. Het staat buiten kijf dat een groot deel van de resultaten van organisaties grotendeels afhankelijk is van de productiviteit en motivatie van het personeel. Per slot van rekening heeft de dienstensector in ontwikkelde economieën een dominante positie. Steeds minder mensen geloven dat de druk om winsten te genereren het beste in het personeel naar boven haalt.

Een uitgesproken voorbeeld zijn zakenbankiers die - middels bonussen - bijzonder goed bewust waren van het winstoogmerk van hun werkgever. De verliezen die deze sector in de afgelopen jaren bij elkaar heeft weten te verzamelen, heeft tot een wereldwijde waardevernietiging geleid waar wij nog in de lengte van dagen last van zullen hebben.

Motivatie

Het contrast met de ideële sector kan op dat front niet groter zijn. Mensen die - al dan niet als vrijwilliger - tegen een relatief lage vergoeding er voor kiezen om zich in te zetten voor ideële doelen, zijn doorgaans bijzonder gemotiveerd. Het is vooral het geloof in doelstellingen van de organisatie en de persoonlijke toewijding aan die doelen waar het aan schort in het bedrijfsleven.

Cynische medewerkers die vooral bezig zijn met zelfpromotie en alleen voor de bühne commitment tonen, zijn in het bedrijfsleven helaas geen zeldzaamheid.

Rangen en standen

Een aantal kenmerken van ideële organisaties draagt bij aan de motivatie van haar medewerkers. Weinig rangen en standen, onconventionele en vaak flexibele wijze van organiseren en - last but not least - het maatschappelijk aanzien.

Vandaag de dag oogsten maar weinig grootverdieners bewonderende blikken in hun sociale omgeving en dat is toch anders voor hen die zich inzetten voor goede doelen.

Fred Huibers is partner bij Het Haags Effektenkantoorpartner