BRUSSEL - Griekenland zal niet overgaan tot een herstructurering van zijn schulden, waarbij die voor een deel niet terugbetaald zouden worden. Ook een opsplitsing van de eurozone in sterke en zwakke landen is totaal niet aan de orde.

Europees topambtenaar Servaas Deroose heeft dat vrijdag gezegd in de Vlaamse zakenkrant De Tijd. De Belg Deroose stond aan het hoofd van de EU-missie die de afgelopen dagen de situatie in Griekenland heeft onderzocht.

Donderdag werd bekend dat de EU-experts en hun collega's van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) tevreden zijn over de manier waarop de Griekse overheid haar financiën probeert te saneren en haar economie te hervormen, al zien zij wel nog steeds risico's.

Schuld

Doemverhalen over een schuldherschikking in Griekenland zijn volgens Deroose echter ''totaal uit de lucht gegrepen'' en ''onrealistisch''. Bij een economische groei van 3 procent per jaar, wat volgens de EU-ambtenaar voor een land als Griekenland niet zo hoog is, zou Athene zijn schulden in tien jaar kunnen halveren. Deroose geeft toe dat de Grieken dan wel nog tien zware jaren voor de boeg hebben, maar volgens hem waait er een nieuwe wind door het land.

Ook over de toekomst van de eurozone (de zestien landen die de euro hanteren) toont Deroose zich positief. De EU werkt aan maatregelen om te voorkomen dat lidstaten hun begrotingen opnieuw laten ontsporen. De onrust op de financiële markten is daardoor snel aan het verdwijnen, aldus Deroose.