AMSTERDAM - De Nederlandse staat moet gaan nadenken over hoe ze zich wil terugtrekken uit de Nederlandse financiële sector. ''Hoe sneller hoe beter'', aldus bestuursvoorzitter Niek Hoek van verzekeraar Delta Lloyd.

''Ik kijk uit naar de dag dat de Nederlandse financiële sector weer op eigen benen staat'', zo gaf de bestuurder aan.

''De staatssteun zou een tijdelijke maatregel zijn, maar begint nu na twee jaar al aardig structureel te worden. We hebben een aantal concurrenten die met overheidsgeld concurreren'', voegde hij toe.

In Nederland ontvingen ING, SNS Reaal en Aegon staatssteun. De banken ABN Amro en Fortis Nederland werden genationaliseerd.

Kabinet

Toch heeft de bestuurder ook een positieve opinie over de Nederlandse politiek. De miljardenbezuinigingen die tijdens de verkiezingsperiode en huidige kabinetsvorming worden besproken, zijn volgens de bestuurder ''goed voor de economie''.

''De overheid moet de zaken op orde hebben, op korte termijn doet dat pijn, maar op lange termijn is het verstandig.'' Hoek rekent op een geleidelijk herstel van de economie. Desondanks wil hij een dubbele dip niet uitsluiten. ''We zijn er wel op voorbereid.''

Delta Lloyd

Delta Lloyd maakte donderdagochtend een ingrijpende verandering van de eigen instelling bekend. De verzekeraar scherpt zijn strategie aan en zal zijn structuur aanzienlijk vereenvoudigen.

Zo wordt het aantal stafafdelingen op groepsniveau teruggebracht van dertien naar zeven. Het aantal directeuren zal verminderen tot 32, per januari 2011.

Banen

Delta Lloyds bestuursvoorzitter rekent er op dat de banenvermindering die daarmee samenhangt, via natuurlijk verloop zal worden verwerkt.

Het exacte aantal mensen dat bij Delta Lloyd verdwijnt, wist hij nog niet, maar Hoek ziet 5 tot 10 procent minder arbeidsplaatsen in 2012 ten opzichte van begin 2010. Ultimo 2009 had Delta Lloyd 6920 werknemers.