DEN HAAG - De prijs van graan schiet omhoog, nu de landen in het zogeheten Zwarte Zee-gebied getroffen worden door hitte en droogte.

De prijs van gerst is in vier weken tijd verdubbeld en die van tarwe ligt zo'n 60 tot 70 procent hoger, aldus een woordvoerder van het Productschap Akkerbouw.

''De Nederlandse boer zal ervan profiteren en dat was ook hard nodig. Het afgelopen jaar was schrikbarend slecht",' aldus voorzitter Theo Meijer van het productschap.

Droogte

De droogte leidt tot een slechte graanoogst in Rusland, Kazachstan en Oekraïne. Deze landen zullen nu minder exporteren naar Arabische landen, die daardoor weer bij andere landen zullen aankloppen.

Nederland produceert vooral graan voor veevoer, maar volgens Theo Meijer bewegen de prijzen daar wel mee met de prijzen van graan dat bestemd is voor brood.

Akkerbouw

Hoeveel de Nederlandse akkerbouwer ervan profiteert, is niet duidelijk. Veel akkerbouwers hebben al een deel van de oogst verkocht. Meijer waagt zich niet aan een voorspelling over wat een hogere graanprijs voor de broodprijs betekent.

De prijs van graan is ook van belang voor veevoer. Nederland heeft een grote veevoederindustrie en die voert veel graan in. Een hogere graanprijs zal op termijn gevolgen kunnen hebben voor de prijs van vlees. Voor een kilo kip is drie kilo voer nodig en voor een kilo rundvlees vijf kilo.

Graanprijs

De Europese Unie laat de graanprijs nu in feite vrij. De prijzen liggen ver boven de interventieprijzen, waarbij een deel van de oogst wordt opgekocht.

Voor de akkerbouwers betekent dat dat de prijs van jaar tot jaar flink kan schommelen. Ze hebben daarom een plan ingediend om biobrandstof te maken uit graan in tijden dat het aanbod erg groot is en de prijs van graan laag.

Voorraad

Europa heeft nu een graanvoorraad van 55,6 miljoen ton en volgens de prognoses zal er volgend jaar ook nog een voorraad zijn. Historisch gezien is de huidige prijs van bijna 200 euro, die betaald wordt voor 1000 kilo voertarwe, geen record. Ook in de periode 2007-2008 lag de prijs op dit niveau.

In 1951 en in 1980 lag die prijs, omgerekend maar niet gecorrigeerd voor inflatie, op 255 euro. De relatief lage graanprijzen heeft de consument sindsdien te danken aan het Europese landbouwbeleid, maar dat beleid zal met ingang van 2013 gewijzigd zijn.