AMSTERDAM - De Nederlandse banken uiten bij monde van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) kritiek op twee punten die door beleidsmakers voor het Basel III-akkoord zijn voorgesteld. Dat schrijft de organisatie woensdag in een ingezonden brief in Het Financieele Dagblad.

De NVB verzet zich tegen de regels met betrekking tot de maximale balansomvang van een bank ten opzichte van zijn eigen vermogen. Daarnaast zou de eis over looptijden, van bijvoorbeeld kredieten ten opzichte van aangetrokken spaargeld, de winstgevendheid van banken drukken.

Dat zou volgens de NVB de kredietverstrekking kunnen belemmeren. De organisatie wil daarom dat het akkoord wordt aangepast.

Crisis

Het Basel III-akkoord moet een nieuwe de kredietcrisis voorkomen. Vorige week presenteerden toezichthouders en centrale bankiers een akkoord over nieuwe kapitaal- en liquiditeitseisen voor de bankensector.

Beleggers reageerden opgelucht toen bleek dat de nieuwe regels pas in 2018 zullen ingaan. Ook werden een aantal eisen afgezwakt, waardoor banken bijvoorbeeld meer bezittingen als snel beschikbaar kapitaal mogen meewegen bij de berekening van hun liquiditeit.

Te streng

Toch vindt NVB het akkoord te streng, met name voor banken met een 'laag risicoprofiel'. De NVB licht in zijn brief niet toe wat onder een veilig risicoprofiel wordt verstaan, maar de bankenwoordvoerder vindt dat er meer moet kunnen worden uitgeleend ten opzichte van het kernkapitaal.

De eis dat banken moeten kunnen aantonen dat zij een jaar lang voldoende geld in kas hebben om spaargeld uit te keren, "schiet zijn doel voorbij", aldus de NVB. Hierdoor zouden minder leningen voor de langere termijn (zoals hypotheken) verstrekt kunnen worden.