TILBURG - De rechtszaak van de ondernemingsraad (or) van Organon, die zich buitenspel voelt staan bij het door moederbedrijf MSD aangekondigde massaontslag, dient op 2 september.

Volgens Irene de Brouwer, de advocate van de or, heeft de Ondernemingskamer ingestemd met een versnelde procedure: ''Het is te vergelijken met een kort geding.''

MSD Nederland zegt dat zij de wettelijke procedures correct in acht heeft genomen en dat met de or afspraken zijn gemaakt over het tijdpad van de advisering.

De raad van commissarissen van Organon is evenals de or gepasseerd, zegt president-commissaris Paul Brons.

Inmiddels heeft de raad zich bij de directie uitgesproken tegen het massaontslag. Volgens de adviseur van de raad van commissarissen, Peter Wakkie, is gehandeld in strijd met de wet.

Geen rechtszaak

De raad van commissarissen spant geen rechtszaak aan. Volgens Irene de Brouwer trekken de or en de raad juridisch samen op.

Volgens haar is het massaontslag nog geen voldongen feit: ''We gaan ervoor het bedrijf open te houden.''

MSD dient volgens de advocate aan te tonen dat er een zorgvuldige afweging van belangen heeft plaatsgehad en dient ook aan te geven waarom niet voor alternatieven is gekozen bij het besluit.

Geruchten

De or zal aan de Ondernemingskamer vragen het besluit terug te draaien. Ook eist de or dat alle activiteiten worden opgeschort om delen van de onderneming af te stoten, bezittingen te verkopen of werkzaamheden te verplaatsen.

Er gaan geruchten dat machines gereed zijn gemaakt voor verzending, maar de Brouwer zegt geen bewijs te hebben.

In Oss worden 2175 medewerkers met ontslag geconfronteerd, omdat MSD functies in onderzoek en ontwikkeling wil laten verdwijnen en ook banen wil schrappen bij ondersteunende diensten en productie.

Arbeidsplaatsen

Volgens MSD Nederland heeft de Amerikaanse moedermaatschappij Merck op 8 juli wereldwijd een herstructureringsprogramma aangekondigd en kan dit ''voorgenomen besluit'' tot gevolg hebben dat arbeidsplaatsen verdwijnen in Oss, Schaijk en Boxmeer.

De directie van MSD Nederland weegt zowel de het concernbelang als de lokale belangen zorgvuldig af, aldus MSD Nederland.

MSD Nederland verwacht in september een uitgewerkt plan voor de onderzoeksafdeling te kunnen presenteren en in oktober een concrete adviesaanvraag in te kunnen dienen voor de andere afdelingen.