AMSTERDAM - De online zoekmarketingwereld is geschrokken van een aan Google toegekend patent. Dat behelst automatisch gegeneerde relevante links bij webpagina’s en andere webcontent.

Het patent houdt in dat als iemand een webpagina of document leest, Google daar automatisch content bij zoekt die relevant kan zijn voor de lezer. Daarbij let Google op de interesses van de lezer, opgemaakt uit zijn surf- en leeshistorie, en koppelt dat aan de inhoud van de content die op dat moment bekeken wordt.

De additionele content kan in zijn geheel of als link ingepast worden in het document dat gelezen wordt. In het eerste geval wordt de oorspronkelijke content dus gewijzigd weergegeven. In het geval van inpassen, omschrijft het patent verschillende manieren. Dit kan bijvoorbeeld via een link in de tekst, ofwel een zogeheten in-line link (in de patent-'abstract' ten onrechte genoemd als 'in-link link').

Een andere methode om de gerelateerde content onder de aandacht van de lezer te brengen, is een text snippet, waarbij een omschrijvende tekst dan bijvoorbeeld opspringt.

SEO

Zo'n per websurfer variërende weging en weergave van zoekresultaten heeft verstrekkende gevolgen. Het zou online marketingactiviteiten zoals SEO (search engine optimization) en linkbuilding volledig passeren.

Niet de marketeer bepaalt de relevante informatie of links bij webpagina’s, maar Google, zo is de teneur zoals te lezen is op onder meer e-consulting.com. Het is echter nog de vraag hoe zwaar Google deze automatisch gegenereerde relevante content en links wil laten meewegen in zijn zoekresultaten.

Eerder dit jaar werd al bekend dat Google patent heeft gevraagd en gekregen op een techniek die links op een pagina zwaarder gaat waarderen op de waarschijnlijkheid dat een lezer er op zal klikken, het zo genoemde Reasonable Surfer Patent. Alle patenten van Google en een analyse van waar het bedrijf heen wil met zijn zoekmachine, zijn hier te lezen.