BRUSSEL - De economische activiteit is in België tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met 0,7 procent toegenomen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Toen was de activiteit nog onveranderd gebleven.

Vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder is het bruto nationaal product (bnp) gestegen met 2,2 procent, meldde de Nationale Bank van België (NBB) vrijdag.

De werkgelegenheid nam tijdens de eerste drie maanden van het jaar met 0,3 procent toe, vergeleken met het voorgaande kwartaal.

De Belgische economie drijft onder meer op enkele grote autofabrieken, de Antwerpse haven en de Brusselse EU-instellingen.