Een column schrijven op het hoogtepunt van de vakantietijd? Het lijkt zinloos, maar toch ben ik niet bang dat u hem niet leest.

Door Rob Wagenaar | ASI Consulting

Het aantal laptops dat mee de koffer in gaat is aanzienlijk. En vele mobieltjes ontvangen internet en mail uistekend. Dus velen van ons hebben “’immer Dienst” zoals onze oosterburen dat uitdrukken.

Het onderwerp mag niet te zwaar zijn natuurlijk. Ik ga het met u dus hebben over vakantie vieren en waarom dat echt moet.

Tempo en intensiteit

In elke tijdsperiode ervaren mensen dat het leven steeds hectischer wordt. Ook in onze tijd kun je dat regelmatig lezen. Feit is wel dat de communicatie met mobiel, email, sms en -voor sommigen- Twitter een enorme verandering in het tempo en intensiteit van het werk teweeg heeft gebracht.

Uitwisselen van en reageren op informatie gebeurt steeds sneller. De verwachtingspatronen in deze zijn enorme opgeschroefd, je wordt in veel banen verondersteld mee te gaan met deze snelheid van werken of je wilt of niet.

Voor zover het om relevante informatie uitwisseling gaat, kunnen we dat als efficiency winst zien die in ieders voordeel werkt. Anders is het met besluitvorming of als het over emotioneel belastende zaken gaat. Dan is snelheid vaak niet meer een voordeel, maar worden fouten gemaakt, juist vanwege de gepercipieerde noodzaak tot tempo.

Kwaliteit

Ik wil het hebben over de relatie tussen de snelheid van reageren en de kwaliteit van de besluitvorming. Ik zie bij mijzelf en bij anderen reactie en besluitvorming ontstaan die eigenlijk onvoldoende voldragen is.

En dus was de snelheid niet in het voordeel van de kwaliteit. In een recente studie is onderzocht hoe mensen tot besluiten komen en hoe rationeel dat eigenlijk verloopt. De essentie van de studie was dat het rationele aspect maar beperkt is.

Mensen kunnen niet zoveel variabelen en invalshoeken rationeel naast elkaar zetten. Maar bij complexe besluitvorming zijn een groot aantal invalshoeken relevant.

De studie toonde aan dat mensen onderbewust een veel grotere hoeveelheid variabelen kunnen “meenemen” en afwegen. En als je dat onderbewuste een kans geeft in de besluitvorming dan wordt de kwaliteit beslist veel groter.

Juiste beslissing

Toen ik dat las, moest ik meteen denken aan de uitdrukking ”ik moet er een nachtje over slapen”. Als je dat doet geef je je onderbewuste een kans in te schakelen en je te helpen de juiste beslissing te nemen.

Terug naar de vakantie. Een nachtje over slapen kan ook zijn 2 weken over broeden. Je bent met totaal wat anders bezig, maar je hersenen doen toch hun werk. En aan het eind van die periode weet je echt of je die andere baan wilt of niet. Dus: niet mailen en werken in je vakantie! Je brein doet dat toch wel, als je daarvoor tenminste de ruimte en tijd vrij maakt.

Vandaar: vakantie moet!