DEN HAAG - De koopkracht van de Nederlandse bevolking is in 2009 met 1,4 procent gestegen. Maar niet iedereen ging er op vooruit. Mensen die hun baan verloren of arbeidsongeschikt werden, gingen er zeer fors op achteruit.

Ook de koopkracht van zelfstandigen daalde flink, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft gepubliceerd.

Werknemers die hun baan behielden, gingen er meer dan gemiddeld op vooruit: 3,1 procent. Dat kwam vooral door een stijging van de lonen, aldus het CBS. Maar wie zijn baan verloor, leverde gemiddeld 16 procent in. Mensen die in 2009 met pensioen gingen of arbeidsongeschikt raakten, gingen er 11 procent op achteruit.

Uitkering

De koopkracht van mensen met een uitkering steeg licht. De grootste groep, de gepensioneerden, kreeg 0,2 procent meer te besteden.

Arbeidsongeschikten en bijstandsgerechtigden gingen er respectievelijk 1,5 en 1,4 procent op vooruit. Maar mensen die in 2008 en 2009 werkloos waren, gingen er 0,6 procent op achteruit.

Hoogste inkomens

De 10 procent mensen met de hoogste inkomens, leverden 0,4 procent aan koopkracht in. De koopkracht van de 10 procent armsten steeg juist met 1,7 procent.

De koopkracht steeg vorig jaar bijna evenveel als in 2008. Maar de stijging was wel lager dan het gemiddelde van de afgelopen 25 jaar. Die komt uit op 1,8 procent per jaar.