BRUSSEL - Als er nog eens een bank failliet gaat, moeten rekeninghouders binnen zeven dagen hun geld vergoed krijgen. EU-commissaris Michel Barnier (Interne Markt) heeft dat maandag voorgesteld aan de EU-landen en het Europarlement.

Rekeninghouders moeten nu weken of zelfs maanden wachten op terugbetaling. ''Om een dergelijke snelle terugbetaling te bevorderen, zullen toezichthouders problemen bij banken vroeg aan de beheerders van depositogarantiestelsels moeten melden'', aldus Barnier.

Houders van bankrekeningen moeten steeds tot 100.000 euro vergoed krijgen, waarmee 95 procent van alle houders van bankrekeningen gedekt zijn. De dekking gaat ook gelden voor ondernemingen en voor alle valuta.

Buitenlands

Om het buitenlandse rekeninghouders makkelijker te maken, kunnen die voortaan bij de toezichthouder in eigen land aankloppen wegens het faillissement van een bank in een ander EU-land, evenals Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Nederlanders krijgen steevast geld van DNB als ze een rekening hadden bij bijvoorbeeld een Belgische of IJslandse bank die over de kop is gegaan.

De Franse EU-commissaris Barnier stelt tegelijk voor om de bescherming van beleggers te verbeteren. Hij wil het minimumbedrag voor de compensatie van beleggers verhogen van 20.000 naar 50.000 euro. Beleggers moeten dan voortaan binnen negen maanden hun geld terugkrijgen als de beleggingsonderneming niet in staat is activa terug te geven.

Schade

Plan is ook dat de belegger gedekt is als het beleggingsfonds schade lijdt wanneer een bewaarder of subbewaarnemer van het fonds failliet gaat. De Madoff-beleggingsfraudezaak in 2008 is een recent voorbeeld daarvan.

De Europese Commissie oppert verder de bescherming van verzekeringsnemers opschroeven. Nu beheren slechts twaalf van de 27 EU-landen een of meer stelsels, die levensverzekerings- en schadeverzekeringspolissen dekken.

Deze verschillen nogal sterk, ook wat betreft de manier waarop ze worden gefinancierd. Brussel legt nu verschillende opties voor in een inspraakronde. Een van de opties is om in alle EU-landen verzekeringsgarantiestelsels op te zetten.