DEN HAAG - Bezuinigen alleen is niet het juiste antwoord op de crisis. Wel is de noodzaak om te bezuinigen een kans om hervormingen te realiseren die nodig zijn voor een duurzame samenleving en een internationaal concurrerende economie.

Dat stellen de de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad in een gezamenlijk advies dat maandag is aangeboden aan het demissionair kabinet.

De instellingen doen verschillende aanbevelingen, op het gebied van onder meer bereikbaarheid, energie, de kwaliteit van de leefomgeving en de woningmarkt.

''Op dit moment het systeem van hypotheekrenteaftrek ingrijpend wijzigen zal de woningmarkt tot stilstand brengen en averechts werken'', aldus de raden over de woningmarkt.