DEN HAAG - De Staat der Nederlanden hoeft niet de schade te betalen die bierbrouwer Grolsch in Enschede heeft geleden door de vuurwerkramp van 13 mei 2000. De Hoge Raad heeft dat vrijdag bepaald.

De verzekeraars van Grolsch betaalden ruim 60 miljoen euro uit en wilden dat de staat dat bedrag vergoedde. Volgens de verzekeraars heeft de staat onrechtmatig gehandeld omdat ze wist van de onveilige situatie bij het vuurwerkbedrijf SE Fireworks en die situatie heeft laten bestaan.

De Hoge Raad vindt echter, net als het gerechtshof in Den Haag, dat de staat geen maatregelen hoefde te treffen om gevaar dat door anderen was gecreëerd, op te heffen.

''De staat heeft niet onrechtmatig gehandeld en is niet aansprakelijk voor de door de Grolschbedrijven geleden schade.''