DEN HAAG - De plannen van MSD om in Oss op den duur een nieuw Science Park op te zetten waar weer onderzoek kan worden gedaan, vormen ''een interessante optie''. Een woordvoerder van het ministerie van VWS zei dit donderdag.

Hij wees erop dat MSD, het voormalige Organon, een van de weinige bedrijven in Nederland was waar nog geneesmiddelen werden ontwikkeld.

MSD gaat de afdeling onderzoek en ontwikkeling sluiten, maar zegt naar mogelijkheden te kijken de campus in Oss later weer op poten te zetten. Volgens regionaal directeur Hans Kortlever van MSD voor Midden-Europa hebben overheden, investeerders en onderzoekers aan universiteiten en in het bedrijfsleven al belangstelling getoond voor een nieuw initiatief op het gebied van life sciences en innovatie.