AMSTERDAM - De verkoop van huizen heeft zich in het afgelopen kwartaal zwak ontwikkeld. Dat blijkt uit de tweedekwartaalcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) die in de markttoestand reden zag zijn verwachting voor dit jaar naar beneden bij te stellen.

In totaal wisselden in het kwartaal 33.300 woningen van eigenaar. Dit was weliswaar 6,5 procent meer dan in het eerste kwartaal. Maar de voorjaarsmaanden gelden als de sterkste periode voor huizenverkopen. Ten opzichte van dezelfde periode in 2009 was dan ook sprake van een daling met 2 procent.

De gemiddelde woningprijs kwam uit op 235.000 euro. Dit was 1,5 procent meer dan een jaar eerder. Ten opzichte van de eerste maanden van het jaar lag de verkoopprijs ruim 1 procent hoger.

Verkopen

De slechte toestand op de woningmarkt is voor de NVM reden zijn verwachting voor het aantal verkopen dit jaar naar beneden bij te stellen. Eerder gingen de makelaars uit van 140.000 transacties, 15 procent meer dan in 2009. Nu denkt de NVM dat het aantal verkopen op het niveau van vorig jaar zal uitkomen.

NVM-voorzitter Ger Hukker weet de zwakke woningmarkt vooral aan de politieke onzekerheid over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek. ,,Door de vroegtijdige val van het kabinet is het debat eerder losgebarsten en, zoals nu blijkt, neergedaald in de cijfers.''

Lichtpunt

Een lichtpunt komt volgens de NVM uit Brussel. Door Europese regelgeving wordt de toewijzing van sociale huurwoningen door woningcorporaties aan banden gelegd.

Vanaf 1 oktober moeten zij 90 procent van hun woningen aan huishoudens met een inkomen onder 33.000 euro toewijzen. Hierdoor wordt een groep woningzoekers de koopmarkt opgedreven, wat volgens de NVM een impuls kan geven.

De ellende op de woningmarkt treft makelaars direct in hun inkomsten. Het aantal bij de NVM aangesloten makelaars is dit jaar tot nu toe dan ook teruggelopen van 4100 naar 4042.