DEN HAAG - De omzet in de Nederlandse industrie lag in de maand mei 16 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. In april kwam de omzet nog 18 procent hoger uit. Dat meldde het CBS donderdag.

De omzet lag in mei van dit jaar nog steeds ruim onder het niveau van 2008, voordat de economische crisis volledig toesloeg. Doordat de maand mei dit jaar volgens het CBS een ''ander werk- en feestdagpatroon'' kende dan het jaar ervoor, wordt het cijfer over mei negatief beïnvloed.

Het CBS schat dat effect op ruim 2 procent. Ook tekent het CBS bij de omzetgroei over dit jaar aan dat de industriële omzet in de eerste negen maanden van 2009, waar nu mee vergeleken wordt, zo'n 20 tot 30 procent lager was dan een jaar eerder.

Omzetkrimp

Alleen de voedings- en genotmiddelenindustrie hadden nog te maken met een omzetkrimp in mei, van 1 procent. In die sector nam de productie in mei ook het minst toe.

De gemiddelde dagproductie van de industrie kwam in mei 7 procent hoger uit dan in dezelfde maand een jaar eerder, in april bedroeg de groei op jaarbasis nog 10 procent. Ook hier geldt dat de niveaus nog steeds ruim onder die van 2008 liggen.