BRUSSEL - Minister Joëlle Milquet (Werk ) van huidig EU-voorzitter België wil dat de Europese raad van ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid belangrijker wordt.

Ze pleit ervoor dat die net als de raad van ministers van Financiën wordt gehoord en adviezen kan uitbrengen over de EU 2020-strategie. Die strategie is erop gericht Europa concurrerender te maken ten opzichte van de rest van de wereld.

Milquet die donderdag en vrijdag een informele raad van de EU-ministers van Sociale Zaken en werkgelegenheid in Brussel voorzit, heeft dit gezegd in een interview dat woensdag in krant Het Belang van Limburg verscheen.

Werk

Volgens de minister is om de overheidsfinanciën van de verschillende EU-landen onder controle te krijgen meer nodig dan alleen besparingen. Er moet bijvoorbeeld ook voor worden gezorgd dat meer mensen aan het werk raken. Dat laatste is ook een van de doelstellingen in de EU 2020-strategie.

Milquet wil daarom donderdag proberen haar collegaministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ervan overtuigen hun raden dezelfde taken en zwaarte te geven als de raad van ministers van Financiën (Ecofin).

Tekort

De Ecofin ziet er op toe dat de EU-landen maatregelen nemen om hun te hoge begrotingstekorten en overheidsschuld terug te dringen. De Ecofin heeft ook het recht om landen die hierin tekortschieten aanbevelingen te doen. Milquet stelt voor dat de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dezelfde rechten krijgt ten aanzien van zaken als opleiding, onderzoek en verlaging van de loonkosten.