AMSTERDAM - De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarmee een aparte regeling voor de bedrijfsfiets wordt gecreëerd naast de werkkostenregeling die per 1 januari 2011 ingaat.

Het plan is om werkgevers en werknemers de mogelijkheid te bieden te kiezen voor een onbelaste bijdrage voor de aanschaf van een fiets, waarna voor bijvoorbeeld vijf jaar geen onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer mogelijk is.

Het bedrag van de onbelaste bijdrage moet zo worden vastgesteld dat het budgettair effect nul is. Het is de bedoeling van de Tweede Kamer dat het kabinet deze regeling opneemt in het Belastingplan 2011.