BRUSSEL - Bedrijven uit Nederland en andere EU-landen mogen genetisch gemodificeerde soja met daarin een specifiek DNA uit Argentinië invoeren waar een Europees octrooi voor bestaat.

De eigenaar van het Europees octrooi kan daar niets tegen doen omdat het DNA niet meer de functie vervult waarvoor octrooi is aangevraagd. Dat heeft het Europees Hof van Justitie dinsdag bepaald.

De rechtbank in Den Haag had het hof om een oordeel gevraagd in een zaak die het Amerikaanse concern Monsanto had aangespannen.

Het bedrijf was naar de rechter gestapt met een klacht over inbreuk op een Europees octrooi voor een DNA dat sojaplanten resistent maakt tegen glyfosaat. Glyfosaat is een plantendodend middel, dat gebruikt wordt als onkruidbestrijder.

Sojameel

Een aantal Europese bedrijven voerde in 2005 en 2006 sojameel uit Argentinië in in Nederland. Dat meel bevatte sporen van het bewuste DNA. Volgens Monsanto was de invoer van afgeleide producten met daarin het DNA een inbreuk op zijn Europese octrooi.

Het hof verwierp die redenering dinsdag. Aan de bescherming van het Europees octrooi is namelijk de voorwaarde gekoppeld dat genetische informatie haar functie moet uitoefenen in het materiaal waarin ze is opgenomen.

In het geval van Monsanto geldt het octrooi dus enkel, als de genetische informatie het product waarin ze aanwezig is, beschermt tegen de werking van glyfosaat. Dat is bij het sojameel niet het geval.