AMSTERDAM - Er komt een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken rondom het failliete handelshuis Van der Moolen. Daarvoor worden twee onderzoekers benoemd, zo besloot de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam maandag.

Het onderzoek zal zich concentreren op de ontwikkelingen bij Van der Moolen in de periode tussen 1 januari 2005 en 10 september 2009. Het roemruchte handelshuis Van der Moolen ging op 10 september 2009 failliet, nadat het een maand daarvoor surseance van betaling had aangevraagd.

Het onderzoek werd aangevraagd door de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en grootaandeelhouder ASR Nederland. De curatoren van Van der Moolen hebben tegenover de ondernemingskamer eveneens aangegeven dat een onderzoek ''nuttig en wenselijk'' is.

Onduidelijkheden

De ondernemingskamer wijst in haar uitspraak maandag al op een aantal onduidelijkheden in de gang van zaken bij Van der Moolen. Zo heeft de onderneming in strijd met de eigen statuten in de periode tussen 11 juli 2008 en 16 of 17 juli 2009 een eenhoofdig bestuur gehad.

Verder roepen de overname van Curvalue Beheer en de daaropvolgende afwikkeling van deze transactie bij de rechter vragen op. Hetzelfde geldt voor het lanceren en weer beëindigen van handelsplatform Online Trader.