Goud vindt gretig aftrek en de goudprijs stijgt naar ongekende hoogtes, maar er is iets wat nog veel kostbaarder is dan dat edelmetaal: water.

Door Martine Hafkamp | Fintessa Vermogensbeheer, in samenwerking met Belegger.nl

Terwijl er oorlogen zijn ontstaan over olie, diamanten en wat dies meer zij, wordt er regelmatig voorbij gegaan aan het gegeven dat al die grondstoffen niets waard zijn zonder de aanwezigheid van water.

‘Ariston men hydor’, dat is Grieks voor ‘het beste van alles is water’. Met hoe weinig we in principe ook toe moeten kunnen, zonder schoon water kunnen we niet. Water is de bouwsteen van al onze cellen. Water is daardoor, al hangt er meestal geen prijskaartje aan, zonder concurrentie het meest kostbare op aarde.

Voor prins Claus was al jaren geleden duidelijk dat watervoorziening wereldwijd steeds belangrijker zou worden, toen hij Willem Alexander aanraadde om zich toe te leggen op watermanagement.

Zout

Van al het water op aarde bevindt zich 97 procent als zout water in de oceanen. Slechts 3 procent bestaat uit zoet water in rivieren, bronnen, meren en gletsjers. De hoeveelheid water wereldwijd is beperkt en wordt steeds schaarser. Niet alleen omdat er steeds meer monden te voeden zijn en mensen door groeiende welvaart en veranderende levensstandaard en voedingspatronen steeds meer water nodig hebben.

Daarnaast leiden meststoffen en bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden in de landbouw tot vervuiling van het grondwater. De groeiende behoefte aan voedsel zorgt met 70 procent voor de grootste belasting van de bestaande waterhoeveelheid.

Vraag

Waterschaarste is niet persé een ver van mijn bed show die zich beperkt tot delen van Azië en Afrika. Zelfs in de Europese Unie doen zich in verband met de beschikbaarheid van water in talrijke regio’s problemen voor. Niet alleen is in een aantal gevallen de beschikbare hoeveelheid water tijdelijk ontoereikend, maar er zijn ook meer duurzame situaties waarin de vraag naar water groter is dan de waterhoeveelheid die aan de reserves kan worden onttrokken.

Hoewel het aanbod van water niet kan worden vergroot, kunnen we de bestaande waterhoeveelheid wel beter, lees: efficiënter, leren gebruiken. Dat kan niet alleen door de opslag en het transport ervan te verbeteren door bijvoorbeeld ondergrondse reservoirs te creëren en lekkende pijpen te vervangen, maar ook door landbouwgewassen te bewateren met precies de juiste hoeveelheid.

Daar bovenop kan de waterbehoefte van de landbouw worden teruggedrongen door nieuwe gewassen te ontwikkelen die beter tegen droogte kunnen of een grotere oogst opleveren.

Ontzilten

Een andere manier is natuurlijk om te investeren in technologieën die zout water kunnen omzetten in zoet en zo de bestaande hoeveelheid drinkwater vergroten. Ontzilten wordt steeds interessanter door nieuwe technieken en dalende kosten. Het is wel een dure oplossing, vooral in termen van energiegebruik. En hoe schaars water in bepaalde regio’s ook mag zijn, dat wordt maar zelden weerspiegeld in de prijs.

Daardoor worden investeringen in ontziltingstechnieken niet bijzonder gestimuleerd. Niet voor niets wordt er nog maar 0,4 procent van de huidige direct beschikbare hoeveelheid water op een dergelijke wijze gewonnen.

De investeringen zullen moeten toenemen, want wereldwijd zit rond één miljard mensen zonder toegang tot een fatsoenlijke waterbron, terwijl anderen juist te maken hebben met overstromingen, vervuiling en slechte hygiëne. En er is in het verleden al veel meer geld en kennis gestoken in zaken die veel minder belangrijk zijn dan het oplossen van het watertekort.

Profiteren

Als belegger kunt u op verschillende manieren op deze langetermijntrend profiteren. Er is een aantal beleggingsfondsen dat belegt in watergerelateerde aandelen. Het enige probleem hierbij is dat deze fondsen vaak beleggen in conglomeraten als General Electric en Siemens. Deze ondernemingen halen echter maar een klein gedeelte van hun totale omzet uit water.

Een andere coreholding van deze beleggingsfondsen zijn vaak voedingsaandelen als Nestlé, omdat zij bronwater verkopen.

Zuiveren

Voor een echte belegging in water moet u kijken naar aandelen die de technologie ontwikkelen en verkopen die nodig is voor het zuiveren van water. Ondernemingen die hier sterk in zijn, zijn bijvoorbeeld het in Singapore gevestigde Hyflux en de Amerikanen Danaher, ITT en Pall corp.

Tenslotte kunt u nog kiezen voor ondernemingen die zelf water zuiveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Franse Veolia, het Amerikaanse Waterworks en het Braziliaanse Sabesp.

Zo ziet u dat u als belegger op verschillende manieren op deze langetermijntrend kunt inspelen, doe er uw voordeel mee. Water wordt steeds schaarser, dat staat als een paal boven water.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Zij won in 2008 de Gouden Stier voor de beursvrouw van het jaar. Volg Martine ook op Twitter.com/Martinehafkamp