Social media wordt ook voor de interne bedrijfscommunicatie steeds vaker ingezet om kennis uit te wisselen. "Het intranet wordt sociaal."

Een belangrijk voorbeelden is het gebruik van een wiki, een groep online documenten die door meerdere gebruikers gezamenlijk kan worden bewerkt. Talloze aanbieders, van Google tot Zoho bieden deze techniek gratis aan.

In navolging van Twitter ontstaan diensten als Yammer en Present.ly, waarop collega's korte berichtjes kunnen plaatsen. Bedrijven als 37signals, Jive en Groupsite leveren uitgebreide online intranetten, maar dan met de nadruk op het uitwisselen van kennis.

Flexibel

"De meeste bedrijven gebruiken inmiddels online technieken om samen te werken", zegt Huib Koeleman, auteur van het boek 'Twitteren op je werk, de rol van social media voor interne communicatie'. "Naarmate meer mensen flexibel en thuis gaan werken, zal de behoefte hieraan alleen maar toenemen."

Volgens Koeleman heeft KPN gebruikt KPN momenteel met succes een toepassing die elementen ontleend aan Facebook en Twitter. "Deze toepassingen werken echt vanuit de behoefte van de medewerkers", zegt Koeleman. Ook de ambtenaren van Rijkswaterstaat delen online hun meningen en kennis.

Yammer

Koeleman: "Bij interne sessies raad ik het gebruik van Yammer aan, dan kunnen mensen meteen op een laagdrempelige manier vragen stellen. Het beantwoorden van de vragen kan dan ook gestructureerder verlopen."

Dankzij het gebruik van interne wiki's ziet Koeleman momenteel 'co-producties' ontstaan. "Iedereen die bij het onderwerp betrokken is kan hieraan meedoen, zodat de beschikbare kennis heel effectief wordt benut."

Het delen van informatie past wat hem betreft ook bij het 'platter' worden van organisaties. "Alle ideeën zijn gelijkwaardig, je bijdrage is belangrijker dan je cv."

Dan moeten bedrijven wat betreft communicatie wel de controle durven op te geven, stelt Koeleman. "Ga de dialoog aan, en stimuleer het delen van kennis via netwerken."

Valkuil

Valkuilen zijn er ook. Het management kan door al die wiki's, (micro)blogs en forums zijn grip verliezen op gevoelige onderwerpen, zoals reorganisaties en ontslagen, en medewerkers die hun onvrede uiten.

Dat wordt volgens de voorstanders teniet gedaan door het transparanter maken van het bedrijf, en de grotere zelfredzaamheid van medewerkers. Er kunnen onverwachte samenwerkingen opbloeien en afdelingen zijn beter van elkaars activiteiten op de hoogte.

Bekijk de hele special over social media