AMSTERDAM - Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft de vooruitzichten voor dit jaar naar beneden bijgesteld, nu cijfers over de eerste vier maanden bekend zijn.

Het EIB verwacht voor dit jaar niet langer een daling van de productie met 8 procent, maar van 10,25 procent. De werkgelegenheid in de bouw zal dit jaar met 8,5 procent afnemen.

In de eerste vier maanden van dit jaar lag de toegevoegde waarde van de bouw 14 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Bovendien laten de cijfers over de werkgelegenheid nog steeds een dalende trend zien.

Faillissementen

Het aantal faillissementen lag in het eerste kwartaal van dit jaar 40 procent hoger dan in het laatste kwartaal van vorig jaar.

Het EIB verwacht dat volgend jaar een jaar van stabilisatie wordt, en dat er pas na 2011 groei zal zijn .