AMSTERDAM - Met een bankenbelasting zijn banken noch economie geholpen, zegt DNB-directeur Henk Brouwer in het eigen magazine van De Nederlandsche Bank (DNB).

''De schuldencrisis hangt samen met onvoldoende functioneren van het Europese Groei- en Stabiliteitspact. Al vanaf 2001, toen de economische groei nog hoog was, waren de begrotingstekorten veel te hoog"", aldus Brouwer.

De DNB-bestuurder noemt in het artikel een aantal andere maatregelen die volgens hem zinvoller zijn dan een bankenbelasting, waaronder strengere kapitaal- en liquiditeitseisen en soberder beloningen.

Terughoudend

Hij pleit ervoor om terughoudend te zijn met het invoeren van sommige maatregelen totdat de banken weer ''voldoende vet op de botten hebben''.

Brouwer ziet de bankenbelasting als ''een reactie op de vox populi''. Hij is er niet van overtuigd dat banken de enige schuldigen aan de huidige crisis zijn en noemt de belasting dan ook ''een te ongericht instrument voor compensatie van de mogelijke kosten die de maatschappij heeft moeten opbrengen'' om banken overeind te houden.

Waarschuwingen

''We hebben jarenlang feest gevierd",' vindt Brouwer en met 'we' doelt hij op banken, aandeelhouders, consumenten en overheden. Hij concludeert dat ''er weinig werd gedaan met de waarschuwingen van toezichthouders en centrale banken als DNB, ECB of de Bank voor Internationale Betalingen (BIS)''.

Demissionair minister Jan Kees de Jager (Financiën) staat in principe positief ten aanzien van een bankenbelasting, mits verstandig en zorgvuldig, zo zei hij onlangs.