AMSTERDAM - De uitbesteding van personeels- en salarisadministratiewerkzaamheden door bedrijven is de afgelopen twee jaar gestegen.

Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau IDC Benelux onder 201 zogeheten HR-beslissers in opdracht van Raet.

IDC stelde in zijn onderzoek vast dat nu 32% van de ondervraagde bedrijven een deel van de genoemde werkzaamheden heeft uitbesteed aan derden tegen 23% in 2008, toen IDC ook een onderzoek uitvoerde.

Risico's

Veel bedrijven kiezen bij uitbesteding voor een gefaseerde aanpak in plaats van alles in een keer weg te zetten. Reden daarvoor, blijkt uit de bevindingen van IDC, is dat bedrijven zo de risico's beheersbaar denken te houden, ofschoon de winst per gezette stap wel beperkt blijft.

Daaruit kan een terughoudendheid voor ingrijpende veranderingen uit worden afgeleid. IDC ontdekte dat juist bedrijven die met de uitbesteding van salarisadministraties veel winst kunnen realiseren de risico's mijden, terwijl bedrijven die daarmee minder winst kunnen genereren dat juist wel doen.

Tot deze laatste groep behoren bedrijven die hun administraties centraal hebben geregeld, terwijl een decentrale opzet juist bij uitbesteding veel voordeel oplevert.

Zorgsector

Uit het onderzoek van IDC blijkt overigens op meerdere vlakken een kentering richting outsourcing. Het percentage bedrijven dat vindt dat de interne organisatie nog niet klaar is voor uitbesteding daalde van 11% in 2008 naar 4% in 2010. Het percentage bedrijven dat uitbesteding geen optie vindt daalde eveneens, maar blijft nog wel ruimschoots boven de 40%: 43% tegen 48% in 2008.

Een sector waar de behoefte aan uitbesteding relatief groot is is de zorgsector, omdat daar grote behoefte bestaat aan extra mensen 'aan het bed'.

IT-dienstverlener

Raet is een IT-dienstverlener op het gebied van HR en verloningen en doet dat in Nederland voor ruim 6.000 organisaties. Het bedrijf doet de verloning voor circa 130.000 werknemers en bij de verloning van circa 2 miljoen werknemers wordt gebruik gemaakt van software die Raet ontwikkelt en levert. Voor 2011 raamt Raet het aantal te verrichten verloningen op 200.000.

Raet kocht in de herfst van 2009 een deel van Randstad Holding nv's loonadministratie activiteiten voor de onderwijssector voor een onbekend bedrag met een omzet van circa 28 miljoen euro.

Randstad

Randstad zette vanaf 2007 via Randstad Nederland groot in op de uitbesteding door werkgevers van een groot deel, zo niet alle aspecten van de werknemersgerelateerde activiteiten, varierend van verloning tot loonbaanbeleiding, maar zwakte deze ambitie niet veel later af.

Randstad maakte later bekend dat een deel van zijn Nederlandse HR Services-portfolio niet langer tot zijn kernactiviteiten behoorde om deze vervolgens af te stoten.

Raet schat in dat dienstverlening in HR-verband niet veel verder kan gaan dan verloningen en pensioenadministratie.