HEERLEN - Pensioenfonds ABP voert opnieuw een tijdelijke ''herstelopslag'' in op de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen. De premie gaat per 1 augustus met 1 procentpunt omhoog. De ABP-deelnemers betalen daardoor gemiddeld ongeveer 8 euro per maand meer.

Het bestuur van het ABP besloot dit donderdag, omdat de historisch lage rente het pensioenfonds parten speelt. De dekkingsgraad, die aangeeft of het vermogen van het fonds groot genoeg is om op termijn aan de verplichtingen te voldoen, is in de maand mei gedaald. In de eerste maanden van dit jaar schommelde de dekkingsgraad nog tussen 100 en 105 procent, maar in mei daalde die naar 96 procent.

De tijdelijke herstelopslag werd ook geheven tussen 1 juli en 31 december afgelopen jaar.