DEN HAAG - Minister Jan Kees de Jager (Financiën) vraagt de Tweede Kamer er ''enig begrip'' voor te hebben dat president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) aarzelend heeft erkend dat zijn organisatie fouten heeft gemaakt bij de vergunningverlening aan de inmiddels failliete DSB Bank.

In een debat in de Tweede Kamer wees De Jager donderdag op de mogelijke juridische consequenties die woorden van Wellink kunnen hebben.

Volgens De Jager worden na het onderzoeksrapport naar de ondergang van DSB ''de messen op advocatenkantoren al geslepen''. Wellink bood woensdagavond in de Kamer pas na enig aandringen zijn verontschuldigingen aan voor het DNB-optreden.

'Geen belemmering'

De Jager zei dat het voor hem makkelijker is dan voor de toezichthouder om te constateren dat er fouten zijn gemaakt. Wel benadrukte de minister dat de aarzeling bij Wellink ''geen belemmering'' mag zijn om de noodzakelijke cultuurverandering bij DNB voor elkaar te krijgen.

Wat De Jager betreft is er met de uitlatingen van Wellink ''een hele stevige stap gemaakt met de kritische zelfreflectie''. Die moet uiteindelijk neerslaan in een plan van aanpak voor de cultuurverandering bij DNB waar Wellink een maand de tijd voor heeft gekregen.

De Jager zal het plan van aanpak half augustus naar de Kamer sturen. ''Het moet assertiever, het moet doortastender, natuurlijk altijd zorgvuldig, maar je moet ook aanpakken en doorpakken'', zei De Jager over de door hem gewenste cultuur bij DNB.

Erkenning

Verschillende Kamerleden willen dat Wellink ook zijn fouten erkent bij de verkoop van ABN Amro en bij het debacle rond de IJslandse internetbank Icesave. De parlementaire commissie-De Wit was bijzonder kritisch over de rol van DNB in deze dossiers.

De Jager wilde zo ver nu niet gaan. ''Niemand is onfeilbaar, er kan best een keer iets misgaan. Maar de portee is dat je lessen trekt en de aanbevelingen overneemt. Dat moet gebeuren'', zei De Jager in een verwijzing naar DNB.