AMSTERDAM - Bijna 9 jaar na de introductie van de euro raken de Nederlanders langzaam maar zeker gewend aan de euro.

Vier op de vijf huishoudens in nu gewend aan het nieuwe betaalmiddel. In 2008 was dit nog driekwart, in 2006 twee derde en in 2004 nog maar de helft, zo blijkt uit de donderdag gepubliceerde Gfk Euromonitor 2010.

Het gewenningsproces duurt wel langer dan voor de introductie van de euro was ingeschat. Begin 2002 dacht slechts 2 procent van de Nederlanders er ongeveer een jaar over te doen om aan de euro te wennen, terwijl niemand dacht er meer tijd voor nodig te hebben.

Gepensioneerden

Anno 2010 vindt nog maar driekwart van de Nederlandse huishoudens 'goed aan de euro gewend te zijn', aldus uit het Gfk-onderzoek. Vooral gepensioneerden met een beperkt inkomen en relatief veel mensen in Drenthe en Limburg hebben moeite met de euro.

Veel Nederlanders (70 procent) rekenen nog wel eens terug naar guldens. Dit aandeel daalt wel, twee jaar geleden was dit nog 80 procent. Van degenen die euro's terugrekenen doet 22 procent dit vaak. Bij grote aankopen rekent bijna iedereen nog wel eens terug naar guldens (95 procent) en twee derde doet dit vaak.

Heimwee

De heimwee naar de gulden is wel verder afgenomen. Toch zou 40 procent van de Nederlandse huishoudens de gulden wel weer terug willen. Dit geldt vooral voor huishoudens met een beperkt inkomen. In 2006 wilde de helft van de Nederlanders nog dat de gulden weer zou worden ingevoerd.

Verder is bijna 40 procent het oneens met de afspraak dat bij aankopen bedragen worden afgerond op 5 cent bij contante betaling. Overigens geeft bijna de helft van de Nederlanders aan hier wel mee te kunnen leven.

Nog steeds veel Nederlanders (88 procent) vinden dat de prijzen door de invoering van de euro zijn gestegen. Voor de introductie van de Europese munt verwachtte 70 procent van de huishoudens dat dit zou gebeuren. Wel erkent bijna iedereen dat de euro op vakantie in het buitenland handig is.