BRUSSEL - Het heffen van een aanvullende belasting door Belgische gemeenten op in Nederland uitbetaalde rente of dividend, waarop al een voorheffing is opgelegd, is in strijd met de Europese belastingregels. Dat heeft het Hof van Justitie bepaald, zo is donderdag bekendgemaakt.

Het gaat om een belasting op rente of dividend uitbetaald door bijvoorbeeld een Nederlandse bank. Die inkomsten moeten in België worden aangegeven.

Indien er in Nederland of een ander EU-land al een voorheffing is opgelegd mag een Belgische gemeente geen aanvullende belasting meer opleggen. Dat heeft het hof bepaald in een zaak die handelde over een in België wonende man die uit Nederland rente en dividend ontvangt.

Personenbelasting

In België mogen gemeenten aanvullende belasting heffen op de personenbelasting. Wanneer belastingplichtigen buitenlandse rente of dividend ontvangen, zijn zij verplicht deze inkomsten op te geven en wordt aanvullende gemeentebelasting geheven.

Bij binnenlandse roerende inkomsten, waarover al een voorheffing is geheven, is daarentegen geen aanvullende gemeentebelasting verschuldigd.

De aanvullende gemeentebelasting is evenmin verschuldigd wanneer de buitenlandse inkomsten worden uitbetaald via een Belgische tussenpersoon, zoals een bank, die dan de roerende voorheffing inhoudt.