DEN HAAG - Om het vertrouwen van de VVD te behouden, dient president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) ook de harde conclusies van de commissie-De Wit te accepteren over het optreden rond de verkoop van ABN Amro en de ondergang van de IJslandse internetspaarbank Icesave.

VVD-Tweede Kamerlid Frans Weekers zei dat donderdag in een debat over het rapport van professor Michiel Scheltema, wiens commissie het faillissement van DSB Bank heeft onderzocht. In het rapport velt Scheltema een hard oordeel over het optreden van DNB bij de vergunningverlening aan DSB en het toezicht op de bank.

Weekers maakte eerder al duidelijk dat Wellink een maand de tijd krijgt om te laten zien dat hij lessen trekt uit het rapport en zorgt voor een cultuuromslag bij DNB. De VVD'er wil door het plan van aanpak van DNB ervan worden overtuigd dat Wellink kan aanblijven als president van de centrale bank.

DNB

De commissie-De Wit, de parlementaire onderzoekscommissie die onderzoek deed naar de oorzaken van de kredietcrisis, kwam eerder ook met kritiek op het optreden van DNB. Tot ergernis van de Kamer liet Wellink daarna echter weten weliswaar de meeste aanbevelingen van De Wit waardevol te vinden, maar nam hij afstand van harde conclusies over het DNB-optreden rond ABN Amro en Icesave. ''Het kan niet zo zijn dat die conclusies worden gerelativeerd'', aldus Weekers donderdag.

De VVD vindt dat er ''een patroon'' zit in het optreden van DNB en dat de toezichthouder veel ''transparanter en assertiever'' moet zijn.

CDA

President Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) moet in zijn plan om de cultuur bij zijn organisatie te veranderen, ook overtuigend laten zien dat hij zelf de juiste man is om maatregelen door te voeren.

Dat stelde CDA-Tweede Kamerlid Elly Blanksma donderdag in een debat over de bevindingen van de commissie onder leiding van professor Michiel Scheltema, die de ondergang van DSB Bank heeft onderzocht. Scheltema velt een hard oordeel over het optreden van DNB.

Wellink

Wellink krijgt een maand de tijd om in een plan van aanpak te laten zien dat hij lessen trekt. Volgens Blanksma moet duidelijk worden dat DNB ''succesvol slagvaardiger en transparanter'' kan worden gemaakt. Ze wil bovendien dat DNB externe deskundigen inschakelt. ''Vreemde ogen dwingen.''

Ook D66 is er nog niet van overtuigd dat DNB zelf in staat is de noodzakelijke cultuurverandering door te voeren. D66-Kamerlid Wouter Koolmees wil een goede controle van de minister van Financiën.