ZOTERMEER - Ook al heeft de Nederlandse transportsector het ergste achter de rug, de werkgelegenheid in de sector zal dit jaar nog met 3,25 procent dalen. Dat meldde onderzoeksbureau NEA donderdag.

NEA verwacht voor de branche dit jaar een omzetgroei van 2,6 procent maar toch zal de werkgelegenheid afnemen. Volgens het onderzoeksbureau heeft dat alles te maken met de harde financiële klappen die de sector heeft opgelopen en het feit dat de volumes nog niet terug zijn op het niveau van voor de crisis.

In 2008 waren nog bijna 354.000 personen werkzaam in het goederenvervoer. Vorig jaar daalde dit aantal met 1,5 procent. Pas volgend jaar wordt weer een stijging verwacht.

Prijzen

De ontwikkeling van de prijzen in het vrachtvervoer houdt ook nog geen gelijke tred met de groei van het volume. Voor dit jaar verwacht NEA een prijsstijging van 1 procent waar het afgelopen jaar de tarieven met 2,8 procent daalde.

De verschillende vervoerswijzen (modaliteiten) laten volgens NEA afwijkende ontwikkelingen zien. Zo daalde het vervoerde volume in het wegverkeer het afgelopen jaar met 12,6 procent en groeit het dit jaar met 2,4 procent.

Spoorvervoer

Het spoorvervoer zag vorig jaar een daling van 16,9 procent en stijgt dit jaar naar verwachting met 5,8 procent. De binnenvaart verloor 12,5 procent en zou dit jaar een groei van 2,5 procent realiseren.

Het wegvervoer blijft verreweg de belangrijkste modaliteit in het goederentransport met een verwacht vervoerd volume van 687 miljoen ton dit jaar, gevolgd door de binnenvaart met 270 miljoen ton.