AMSTERDAM - Allochtone huishoudens in Nederland hebben in 2009 minder geld overgemaakt naar buitenlandse familieleden dan het jaar daarvoor.

In totaal bedroegen deze inkomensoverdrachten ongeveer 1,5 miljard euro, een daling van naar schatting 4 procent. Dat blijkt uit het woensdag gepubliceerde Statistisch Bulletin 2010 van De Nederlandsche Bank.

Ruim een derde van de geldovermakingen ging naar Suriname, Turkije en Marokko. De inkomensoverdrachten naar West-Europese landen bedroegen naar schatting 350 miljoen euro. De geldoverdrachten zijn geschat aan de hand van overmakingen via geldtransactiekantoren (GTK's).

Wereldbank

Ook de Wereldbank signaleert een daling van de totale overdrachten aan ontwikkelingslanden. Dat bedrag, inclusief betaald loon aan gastarbeiders uit die landen en bij remigratie mee teruggenomen spaartegoeden, nam vorig jaar af van 336 naar 316 miljard dollar.

In 2008 lieten de wereldwijde overmakingen ondanks de economische crisis nog een stijging zien van zo'n 15 procent. Vorig jaar was er evenwel sprake van een daling van 6 procent mede als gevolg van een grotere werkloosheid onder arbeidsmigranten.

Ontwikkelingslanden

De geldoverdrachten door allochtone huishoudens namen de laatste decennia een grote vlucht. In 1990 bedroeg het totale bedrag dat naar ontwikkelingslanden ging volgens de Wereldbank ongeveer 30 miljard dollar. Inmiddels is dat meer dan vertienvoudigd tot ruim 300 miljard dollar. Dat bedrag zou door waarnemingsproblemen nog onderschat kunnen zijn en wellicht 100 miljard dollar hoger liggen.