ZOETERMEER - De glastuinbouw is dinsdag van start gegaan met twee grote projecten die moeten leiden tot schoner oppervlaktewater. Bedrijfsleven, overheid en onderzoeksinstituten werken hierin samen.

Een van de projecten heeft tot doel de kringloop bij teelt op steenwol volledig te sluiten, waardoor de uitstoot van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen via het water nagenoeg nul wordt.

Bij de grondteelt moet de uitspoeling van deze stoffen beter beheerst worden door een computersysteem, dat de teler in staat stelt het geven van water en de bemesting beter af te stemmen op de behoefte.

De projecten helpen de glastuinbouw te voldoen aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Het gaat om een investering van 5 miljoen euro, waarvoor bijna 4 miljoen subsidie is. De tuinders betalen zelf ook mee via het Productschap Tuinbouw.