DEN HAAG - Uitkeringsinstituut UWV heeft bijna 90 miljoen euro te veel uitgegeven aan re-integratietrajecten om werklozen aan een nieuwe baan te helpen. Dat is veel meer dan de overschrijding van 35 miljoen euro, die eerder dit jaar op dit terrein bekend werd.

Dat blijkt uit een brief die demissionair minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) dinsdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Donner heeft UWV opgedragen de overschrijding op de eigen begroting op te lossen zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening. Daarbij stelt hij drie deskundigen aan die de interne aansturing bij het instituut onder de loep nemen.

Ook heeft de minister de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) gevraagd onderzoek te doen naar de maatregelen die het UWV neemt om de budgetten beter te beheren.