DEN HAAG - Het kabinet moet gaan onderzoeken of de crisis- en herstelwet, of onderdelen daaruit, een permanent karakter moet krijgen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde dinsdag een CDA-motie met die strekking.

De tijdelijke wet zorgt voor kortere voorbereidende procedures, zodat wegen en andere projecten sneller kunnen worden aangelegd. Zo worden administratieve en bezwaarprocedures verkort. Door de wet moet de bouwsector een impuls krijgen, zodat de productie en daarmee de werkgelegenheid weer omhoog gaan.

De economische crisis vormde de aanleiding voor de wet, die op dit moment tot 2014 van kracht is.