Ongeveer 3.700 mensen met een zogeheten Achtergesteld Deposito verloren hun geld bij het faillissement van de DSB Bank. Hun geld valt niet onder de garantieregeling voor spaartegoeden. Vereniging DSBdeposito's tekende het persoonlijke relaas van enkelen van hun op.

Bij een faillissement krijgen de houders van achtergestelde deposito's hun geld pas terug als alle andere schuldeisers zijn terugbetaald. De DSB-gedupeerden zien daarom waarschijnlijk niets van hun geld terug.

DSBdeposito vertegenwoordigt bijna 1500 gedupeerden, samen goed voor een bedrag van 52 miljoen euro. De spaarders werden gelokt met een rente die kon oplopen tot 7 procent en moesten hun geld voor minimaal vijf jaar vastzetten.

Middenstand

Volgens de vereniging zijn de spaarders veelal 'hardwerkende middenstanders' of lager opgeleiden die door spaarzaam te leven 5.000 tot 10.000 euro apart konden leggen. Ze realiseerden zich echter onvoldoende wat het begrip 'achtergesteld' betekende.

De Nederlandsch Bank zou bij navraag de risico's hebben gebagatelliseerd. "In Nederland vallen geen banken om", kregen spaarders volgens DSBdeposito te horen. Veel gedupeerden zouden mede door de aanwezigheid van de ex-minister van Financiën Gerrit Zalm hun geld bij DSB hebben gestald.

J. W. uit Middelharnis
- "Ze gaven een leuke rente en ik kon op dat moment dit bedrag de eerste 5 jaar missen en na 5 jaar zou ik dit geld weer achter de hand hebben."
- "Helaas ben ik door de DSB nooit persoonlijk geïnformeerd omtrent het feit, dat in het contract stond, dat achtergestelde deposito's niet onder het bankgarantiestelsel viel! Het leek allemaal zo betrouwbaar!"
- "In oktober 2009 ging ik met vakantie. Toen ik terug kwam in Nederland op 15 oktober, vernam ik dat de DSB was gevallen. Dit was slikken."
- "Het meeste ergerde ik me aan het feit dat de media de AD-spaarders voorwendde als gefortuneerde lui en graaiers voor hoge rente."

H. G. uit Groningen
- "Het Achtergesteld Deposito stond op de website vermeld samen met alle andere spaarproducten, dus ik ben er volledig vanuit gegaan dat dit een gewoon spaarproduct voor gewone mensen was."
- "Ik koos bewust voor sparen en niet voor beleggen, omdat ik de risico's die aan beleggen zijn verbonden juist wilde vermijden."
- "Een faillissement van een bank die bestuurd werd door een voormalig minister van Financiën kon ik mij volstrekt niet voorstellen."
- "Het geld dat ik op een Achtergesteld Deposito had gezet, was het bij elkaar geschraapte loon van een laagbetaalde baan. Ik woon in een studentenkamer en hoopte uiteindelijk een bedrag bij elkaar te sparen voor de aankoop van een huis/appartement."
- "Toen het misging met de DSB Bank heb ik een tijd lang niet kunnen slapen. Ik stond doodsangsten uit en was diep teneergeslagen."
- "ik heb nog steeds ernstige gevoelens van schaamte en depressie."

W. B. (woonplaats onbekend)
- "ik heb dat geld apart gezet als een extra pensioen voor als ik 65 ben."
- "Ik had vertrouwen in DSB bank nadat mij door DNB uitdrukkelijk werd gezegd dat het een solide bank was omdat een man als Gerrit Zalm daar werkzaam was."

H. S. en C. van A. uit Hoorn
- "Omdat we bij deze spaarvorm alleen in de kleine lettertjes gewaarschuwd werden voor het eventuele risico belden we hierover met de DSB-bank die het risico bagatelliseerde. We belden vervolgens met de Nederlandse Bank om te informeren of we ons hierover zorgen dienden te maken. Dit werd weggewuifd met de woorden: "In Nederland gaan banken niet failliet en de DSB-bank is een zeer betrouwbare en solvabele bank.""

W. en E. (woonplaats onbekend)
- "Door beiden hard te werken, een kleine erfenis en zuinig zijn hebben wij spaargeld op kunnen bouwen dat we niet direct nodig hadden."
- "Als we het geld niet terugkrijgen is er voor Wouter geen pensioen"

J. P. uit Zwolle
- "Aangezien ik beleggen in aandelen te riskant vond ben ik op zoek gegaan naar de hoogste rente bij een deposito."
- "Ik had vertrouwen in de bank, voelde me aangesproken door Dirk Scheringa als eenvoudige self- made man en de betrokkenheid van Gerrit Zalm gaf voor mij de doorslag."
- "Door alle spanningen ben ik in november 2009 in een depressie beland waar ik nu - met behulp van medicatie en psychologische hulp -moeizaam uitklim."
- "Ook het gevoel van machteloosheid en het geschokte vertrouwen in de banksector en – meer nog – in de toezichthouders (DNB en AFM) en de politiek verantwoordelijken is evident."

Jansje (woonplaats onbekend)
- "Mijn probleem is nu dat ik geen kapitaal meer heb om ooit te verhuizen. De flat heeft geen lift, 34 treden omhoog/omlaag. Ik ben 69 jaar sinds ik hier woon heb ik een heup gebroken en ben herstellende van een darmoperatie."

M. K. uit Eindhoven
- "Mijn man zijn ouders zijn allebei op veel te jonge leeftijd 3 maanden na elkaar gestorven aan kanker. [...] Daarom kwam er geld vrij uit de erfenis. 25.000 euro hebben we van dat geld apart gehouden omdat we daarmee onze twee kinderen later de kans willen geven te gaan studeren."
- "Wij zijn ons vertrouwen in de Nederlandse politiek volledig kwijt geraakt door dit DSB gebeuren."

F. K. (woonplaats onbekend)
- "Op het moment dat wij deze afsloten, mede door mijn hersenen infarct, begreep en wist ik niets van de inhoudelijkheid van deze overeenkomst."

T. de B. (woonplaats onbekend)
- "Ons leven zal zeer zeker veranderen, je kan financieel veel minder doen. Emotioneel hebben we het nog steeds te kwaad, we gaan waarschijnlijk een van de laatste keren met onze camper weg en dat hakt er toch in."

M. P. uit Alkmaar)
- "Ik voel me bedrogen, misleid en voor het leven beschadigd met als gevolg geen vertouwen meer in instanties en overheidsapparaat."

T. van G. (woonplaats onbekend)
- "Na het Icesave-drama heb ik al eind 2008 een brief gestuurd naar Gerrit Zalm en Dirk Scheringa dat ik mijn deposito terugwilde. Ik bood ze aan de rente over de afgelopen twee jaar terug te betalen plus 10 procent korting op de hoofdsom. Toen ze weigerden dacht ik: dat is raar, dat bedrijf heeft problemen."
- "In oktober hoorde ik de oproep tot een bank run van Pieter Lakeman en dacht ik: daar gaan we. Op de ochtend van het faillissement zat ik verlamd voor de tv. Je kunt niets! Je kunt wel tegen een muur lopen, maar dan heb je alleen een gat in je kop."

(Volledige namen bij de redactie bekend)