BILTHOVEN - Het onderzoeksrapport over de val van de DSB Bank bevat weinig nieuwe feiten maar is ''zonder meer een steun in de rug''. Dat zei Pieter Lakeman, voorzitter van de Stichting Hypotheekleed, dinsdag na publicatie van het rapport van de commissie-Scheltema.

''Met dit rapport in de hand hebben we een extra stukje overtuigingskracht naar de curatoren toe.'' Zo vindt Lakeman in het rapport bevestiging van zijn stelling dat als klanten wisten hoe hoog de provisies waren op de koopsompolissen, zij die wellicht niet hadden afgesloten.

Ook vindt hij steun voor het standpunt dat DSB Bank structureel de zorgplicht tegenover zijn klanten verzaakte. ''Dat Scheltema onze stellingen ondersteunt, helpt bij onze volgende bijeenkomst met de curatoren.''

Oproep

Dat Scheltema schrijft dat een faillissement van DSB Bank ''wellicht voorkomen had kunnen worden'' als Lakeman het hele proces met zijn oproep op televisie niet had doorkruist, betwist Lakeman. ''Het woord wellicht is al sterk relativerend.''

Dat DNB daags na de oproep van Lakeman de activa van DSB fors afwaardeerde, bewijst volgens Lakeman andermaal zijn gelijk. ''DNB gaf ons toen eigenlijk gelijk dat DSB niet solvabel was.''

Strafbaar

De opmerking van Scheltema dat een oproep zoals die van Lakeman in Goedemorgen Nederland strafbaar zou moeten worden gesteld, is volgens Lakeman een ondoordachte.

''Iedere financieel adviseur mag cliënten adviseren over waar hun geld het beste kan staan. Dat mag ook aan honderden mensen tegelijkertijd. Ik heb in feite gratis advies gegeven en dat is goed opgevolgd. Een bankrun organiseren is in feite niets anders dan het geven van massaal financieel advies.''

Overleg

Lakeman is nog steeds in overleg met de curatoren over schadevergoedingen voor de gedupeerden van de DSB Bank. ''We streven ernaar om zonder procederen tot uitkering van schadevergoeding voor de gedupeerden te komen.''

Dat geldt voor zowel huidige als voormalige klanten van DSB. De curatoren hebben volgens Lakeman het standpunt losgelaten dat alleen zaken wordt gedaan met individuele gevallen. ''Dat is een gepasseerd station.''

Volgens Lakeman wordt er nu gesproken over een regeling die op zo veel mogelijk klanten van toepassing kan zijn. ''Het uitgangspunt is: wat zou een rechter doen, zonder naar de rechter te gaan.''