DEN HAAG - Nout Wellink is ''moeilijk houdbaar'' als president van De Nederlandsche Bank. Dat stelt GroenLinks-Kamerlid Jolande Sap in een reactie op het DSB-rapport van de commissie-Scheltema.

''Het is de vraag of hij zijn huidige termijn bij DNB kan afmaken. Ik wil van de minister horen wat hij ervan vindt, maar wij vinden het heel moeilijk om hem aan te laten blijven'', zegt Sap. Wellink krijgt wat haar betreft zeker geen derde termijn.

Sap noemt het rapport van Scheltema ''opvallend scherp'' en spreekt van ''pittige conclusies'' over de rol van De Nederlandsche Bank die volgens haar ''in alle stadia grote fouten heeft gemaakt''. ''Dat kan niet zonder consequenties blijven.''

Ze is het eens met minister De Jager van Financiën die structurele verbeteringen bepleit bij DNB. Ze steunt het verzoek van de VVD om nog deze week, voor het zomerreces, een Kamerdebat te houden.

CDA

Het CDA wil in een hoorzitting van DNB-president Nout Wellink horen wat zijn antwoord is op de kritiek in het rapport van de commissie-Scheltema. ''Hij moet de CDA-fractie ervan overtuigen dát en hoe hij de geloofwaardigheid van De Nederlandsche Bank kan herstellen.''

CDA-Kamerlid Elly Blanksma wil nog niet zeggen of Wellink kan aanblijven als president van DNB. Wel is voor haar duidelijk dat DNB ''ernstig tekort is geschoten'' als toezichthouder. ''DNB gaf ten onrechte een bankvergunning aan DSB Bank. Daarna heeft DNB soms geblaft, maar niet gebeten. Het had krachtdadiger gemoeten.''

Vernietigend

Volgens de SP is Scheltema vernietigend over zowel DSB Bank van Dirk Scheringa als over toezichthouder De Nederlandsche Bank. "De bestuurders Scheringa en Van Goor zijn zelf verantwoordelijk voor het faillissement, omdat ze te veel risico's namen. De bank is niet kapotgemaakt, ze hebben hem zelf kapotgemaakt'', aldus Tweede Kamerlid Ewout Irrgang.

Irrgang pleit niet voor het aftreden van Wellink, maar stelt dat hij zich kan voorstellen dat de directie van DNB zich na deze kritiek en die eerder van de commissie-De Wit afvraagt of zij wel de beste bestuurders zijn voor DNB. Van een herbenoeming van Wellink kan ''helemaal geen sprake zijn'', aldus Irrgang.

Legaal

Hij vindt het jammer dat de rol van de politiek deels buiten beeld blijft in het rapport. ''De veel te hoge provisies bij DSB waren wel gewoon legaal. Dat was de verantwoordelijkheid van toenmalig minister Gerrit Zalm van Financiën en van zijn opvolger Wouter Bos. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft het op zijn beloop gelaten.''

Irrgang vindt de reactie van minister De Jager op het rapport tegenstrijdig. ''Hij neemt de kritiek over, maar spreekt wel expliciet zijn vertrouwen uit in de leiding van DNB. De minister moet zich afvragen of het proces niet gebaat is bij een nieuwe leiding.''

VVD

Tweede Kamerlid Frans Weekers wees erop dat de commissie-De Wit al kritisch was over de rol van DNB bij de overname van ABN Amro en de toelating van het IJslandse Icesave. Volgens de VVD'er is niet serieus gereageerd op deze kritiek en moet de toezichthouder ''nu echt lessen gaan trekken''.

De liberaal wil zich niet uitlaten over gevolgen voor DNB-president Nout Wellink. De liberaal vindt het niet kunnen ''om alles op het bordje van één persoon te schuiven'' en moet het hele bestuur zich de kritiek aantrekken. Zo stelde hij nog dat Wellink ook internationaal wordt geroemd om zijn monetaire kennis.

PvdA

De PvdA wil duidelijkheid of de directie van De Nederlandsche Bank (DNB) een cultuurverandering teweeg kan brengen bij de toezichthouder voor de financiële sector. Demissionair minister Jan Kees de Jager (Financiën) heeft hiertoe een plan van aanpak aangekondigd.

Tweede Kamerlid Ed Groot van steunt het voornemen van De Jager te steunen. Maar Groot wil wel duidelijkheid ''op welke gronden hij de directie van DNB in staat acht om gezagsvol leiding te geven aan die verbeteroperatie''.

Verder stelt het PvdA-Kamerlid dat het onderzoek van Scheltema er geen misverstand over laat bestaan dat DSB zelf de hoofdschuldige is van de ondergang van de bank.