Neem als adviseur af en toe een uitstapje naar een andere sector dan diegene waarin je normaal gesproken werkzaam bent. Dat biedt frisse inzichten en is goed voor je klant en je professionele groei.

In mijn carrière bij grote organisaties heb ik een aantal juweeltjes van groeiversnellers opgepikt. Deze hebben me altijd prima geholpen om de corporate ladder te beklimmen. (Totdat ik het licht zag en zelfstandig ondernemer werd, dan.)

Ik ga ze nu niet allemaal met je delen, maar ter ondersteuning van dit verhaal verklap ik dat bazen ondergeschikten die zich hetzelfde kleden als zij eerder zullen promoveren dan mensen die hun eigen kledingstijl aanhouden. Dit buitengewoon oneerlijke voortrekkersgedrag komt voort uit hetzelfde onderliggende mechanisme: wij vinden mensen die op ons lijken nu eenmaal aardiger dan afwijkende mensen.

Wonder Bra

Zo is het ook met adviesopdrachten. Adviseurs worden uiteraard primair geselecteerd op hun kennis en ervaring in hun vakgebied. Maar omdat iedere zichzelf respecterende adviseur die expertise wel op orde heeft, zal deze zich voor een mooie opdracht met een flink aantal even goed gekwalificeerde concurrenten geconfronteerd zien.

Doordat je nu eenmaal makkelijker zult worden gekozen als de opdrachten herkenbaar zijn voor de opdrachtgever, steekt een slimme adviseur tijd in het herschrijven van zijn of haar C.V. zodat de relevante deelaspecten voor de opdracht mooi glimmend naar voren komen. Een soort Wonder Bra voor je ervaring.

Sectorblindheid

Na een tijdje treedt echter een ongewenst effect op. Doordat mensen met ervaring in een sector dus eerder worden gekozen voor weer een nieuwe, vergelijkbare opdracht in diezelfde sector ontstaat een heel homogeen ervaringsprofiel.

En dat is gevaarlijk, want ten eerste kan niemand garanderen dat die kennis en ervaring gevraagd blijft worden tot aan je pensioen (denk maar aan de glasblazers bij Philips en de opkomst van de transistor) en ten tweede loop je een serieus risico om sectorblind te worden.

Sectorblindheid treedt op als een adviseur zo geïnstitutionaliseerd is in een branche dat hij of zij niet meer boven de materie kan hangen en dus de oogkleppen overneemt die het in eerste instantie noodzakelijk maakte om adviseurs in te huren! Dit gebeurt meer dan je denkt en het is buitengewoon onwenselijk voor zowel organisatie als adviseur.

Ga eens vreemd!

Om dit te voorkomen is het dus noodzakelijk om een keer in de zoveel tijd buiten de deur te eten, bij de buren te snuffelen, het gras aan de andere kant te inspecteren. Inderdaad, mijn advies is: “Ga eens vreemd!” Wat ik daarmee bedoel is dat het voor adviseurs gezond en verfrissend is om eens in de zoveel tijd een klus aan te nemen in een andere sector.

Blijf wel bij je eigen expertise, want dat is ten slotte de basis van je vermogen om te adviseren. Het voordeel werkt trouwens niet alleen in je eigen voordeel. Ook je nieuwe, beetje vreemde klant zal kunnen profiteren van de ervaring die je meeneemt.

Ik merk zelf vaak dat wat een bepaalde sector al in de tachtiger jaren heeft opgelost, een actueel en kostbaar probleem blijkt te zijn in een andere sector. Als een adviseur die kennis meeneemt, kunnen er nog mooie dingen ontstaan.

Het zal niet altijd mogelijk zijn om zomaar een klus op je te nemen, want het hierboven beschreven mechanisme werkt tijdens een intake natuurlijk tegen je. Toch ben ik ervan overtuigd dat er weer mooie tijden aankomen voor adviseurs, wat mogelijk maakt om mooie opdrachten in een andere sector op je te nemen. Probeer het eens!

Robert Mekking is zelfstandig organisatieadviseur. Volg Robert op www.twitter.com/robertmekking.