De olieramp van BP in de Golf van Mexico geeft nieuwe voeding aan de discussie over de zoektocht naar alternatieve bronnen voor energievoorziening, waaronder ook kernenergie. Die energiebron staat aan de vooravond van een renaissance.

Door Martine Hafkamp | Fintessa Vermogensbeheer, in samenwerking met Belegger.nl

Veel landen willen niet alleen een betrouwbare energievoorziening, maar ook de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen. Gecombineerd met ambitieuze klimaatdoelstellingen, waarin het terugdringen van CO2-uitstoot centraal staat, komt kernenergie nadrukkelijker in beeld.

Afgelopen februari maakte de Amerikaanse president Obama met een leninggarantie van 8,3 miljard dollar de bouw mogelijk van de eerste nieuwe Amerikaanse kernreactor in dertig jaar. Hij noemde het ‘slechts het begin’ van de financiering van ‘veilige, schone, nucleaire installaties’. Volgend jaar wil hij nog meer geld vrijmaken voor kernenergie. Als zijn voorstellen worden goedgekeurd, kan de bouw beginnen van zes nieuwe kerncentrales.

Feiten

Even een paar feiten. Met 104 kernreactoren zijn de Verenigde Staten al de grootste producent van kernenergie ter wereld. In 2008 was kernenergie zelfs goed voor bijna twintig procent van de elektriciteit die het land produceerde.

In Nederland besloot  besloot de Tweede Kamer in 1994 dat er in Nederland geen plaats is voor kernenergie. Borssele is onze enige stroomopwekkende kerncentrale, maar in Frankrijk komt zo’n 75 procent van de elektriciteitsbehoefte uit kernenergie.

Waar Europa Tsjernobyl heeft, kent de Verenigde Staten in 1979 het ongeval met de kerncentrale van Three Mile Island. Er vielen daar geen doden of gewonden en er waren geen aantoonbare gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, maar het ongeluk wakkerde de heersende publieke angst aan en leidde tot een stopzetting van het nucleaire programma, nadat eind jaren zestig kernenergie helemaal leek door te breken. Door technische aanpassingen presteren de kerncentrales steeds beter op het vlak van veiligheid en betrouwbaarheid en kon het marktaandeel van elf procent in 1980 groeien naar de al eerder genoemde huidige twintig procent.

Verdubbeling

Op dit moment zijn er wereldwijd 436 kernreactoren actief, die ongeveer zeventien procent van de wereldwijde elektriciteit leveren. Vijftig reactoren zijn in aanbouw. Daarnaast zal er met de bouw van de kernreactoren van 137 al goedgekeurde plannen snel worden begonnen. Daar bovenop wachten er nog 295 aanvragen op goedkeuring, geen gering aantal. Als al deze aanvragen worden goedgekeurd, komen er dus zeker nog 482 reactoren bij, wat inhoudt dat het aantal kerncentrales meer dan verdubbelen zal.

Het Internationale Atoom Energie Agentschap voorziet een flinke groei van kernenergie in de Aziatische regio. Zo wil bijvoorbeeld China de komende vijftien jaar elk jaar tien nieuwe centrales bouwen. En de koning van het armlastige eilandenstaatje Tonga in de Stille Zuidzee pleit voor kernenergie ‘omdat de natuur dat voorschrijft’. Een kerncentrale zou het land ook helpen bij de drinkwatervoorziening.

Ook Obama refereert aan het belang van kernenergie voor het milieu door erop te wijzen dat de nieuwe kerncentrale de uitstoot van broeikasgassen jaarlijks met 16 miljoen ton zal terugbrengen. Dat staat gelijk aan het van de weg halen van 3,5 miljoen auto’s.

Nadelen

Kernenergie kent duidelijke voor- en tegenstanders. Wel lijkt de publieke opinie een eind in het voordeel van de eersten te zijn opgeschoven. Recent heeft ook het Zweedse parlement het licht voor kernenergie weer op groen gezet. Natuurlijk kleven er ook nadelen aan kernenergie. Het belangrijkste is het langdurig radioactieve restafval.

Maar ook de andere manieren van elektriciteitswinning kennen bezwaren van bijvoorbeeld milieu- en horizonvervuiling. Dat geldt niet alleen voor energie uit kolen, gas en olie (kijk naar de Golf van Mexico), maar ook voor wind- en zonne-energie.

Kernenergie zal naar verwachting de komende jaren wereldwijd alleen maar belangrijker worden. Op deze trend kan worden ingespeeld door een bouwer van kerncentrales te kopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Franse Areva, dat grotendeels in handen van de Franse staat is, of het Duitse Siemens.

Uranium

Of investeer in uraniumproducenten, omdat er voor uranium geen gereglementeerde markt voor termijncontracten bestaat, zoals voor olie, suiker, etc., wel het geval is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Amerikaanse Cameco.

De productiecurve van bestaande mijnen loopt terug, net zoals het aanbod van gerecycled uranium uit de ontmanteling van kernwapens. Nu al moeten minder rijke voorraden erts worden ontgonnen om aan de huidige vraag te voldoen. Over een paar jaar zal de vraag het aanbod dan ook overtreffen.

Natuurlijk ben ik voor energie die wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen, maar ik sluit ook mijn ogen niet voor de huidige internationale trends. De discussie over kernenergie zal altijd explosief blijven, maar wellicht kunt u uw voordeel doen met de renaissance.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Zij won in 2008 de Gouden Stier voor de beursvrouw van het jaar. Volg Martine ook op Twitter.com/Martinehafkamp