Koopkracht Nederlanders in top drie EU

AMSTERDAM – De koopkracht van Nederlanders behoort tot de hoogste binnen de Europese Unie. Nederland staat op de derde plaats in de lijst van het Europese statistiekbureau Eurostat, die gebaseerd is op de zogenoemde ‘koopkrachtstandaard’ in 2009.

De koopkrachtstandaard, ook wel levensstandaard genoemd, is het bruto binnenlands product per inwoner, waarbij rekening gehouden wordt met de hoogte van de prijzen in het betreffende land. De Nederlandse koopkracht komt 30 procent hoger uit dan het Europees gemiddelde.

Luxemburg heeft de hoogste koopkrachtstandaard. Terwijl het Europees gemiddelde op 100 is gesteld, komt de standaard daar uit op 280. Ierland staat met 131 net boven Nederland.

Bovengemiddeld

Naast de genoemde landen zijn er nog tien, West- en Noord-Europese, landen die boven het gemiddelde uitkomen, waaronder Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Cyprus en Griekenland komen iets onder het gemiddelde uit, terwijl Bulgarije, Roemenië en Letland de hekkensluiters vormen met een koopkrachtstandaard die varieert tussen 41 en 49.

IJsland

Ook de niet-EU-landen Noorwegen, Zwitserland en IJsland zijn opgenomen in het rijtje. Die drie landen zitten met respectievelijk 177, 144 en 120 ruimschoots boven het Europese gemiddelde. De Balkanlanden Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro daarentegen hebben een koopkrachtstandaard die varieert tussen 27 en 43.

De levensstandaard in Europa behoort tot de hoogste ter wereld. De Europese Unie streeft ernaar de kloof tussen armere en rijkere lidstaten te verkleinen.

Tip de redactie