De vorige keer meldden wij dat de bodem rond 300 punten in de AEX van groot belang was. Onder deze grens verwachtten wij een versnelling richting 250 punten. Vorige week is krachtig gedraaid van een stijging naar een daling.

Door Dick Otto | Matrix Asset Management, in samenwerking met Belegger.nl

We komen direct to the point deze week: Het herstel naar de 331 zone leek krachtig en werd door veel beleggers aangezien als het begin van iets moois.

De krachtige draai die eind vorige week is ingezet is echter duidelijk: de kans dat de huidige daling slechts een tussentijdse correctie is is met de dag aan het afnemen. Een daling onder 300 is een zeer belangrijke waarschuwing, maar we hebben al eerder bewijspunten in kaart.

Koersdoel

Om te beginnen de 314 zone. Onder deze grens met bevestiging onder 312 hebben we de eerste bevestiging binnen. Koersdoel voor de daling die volgt op het uitnemen van deze belangrijke grenzen is de 300-303 zone.

Hier ligt een belangrijke technische steun en psychologische grens. Onder deze grens, met bevestiging onder 295 valt een flink gat in de koersen: het belangrijkste doel voor de langere termijn ligt dan rond 250. In dit gebied verwachten wij een groter herstel, alvorens de rest van het scenario duidelijk zal worden.

Tussen 300 en 250 liggen nog enkele belangrijke niveaus voor een tussentijds herstel, waarvan de 280 zone de belangrijkste is.

Dick Otto is directeur van Matrix Asset Management BV te Delft (Matrix).