AMSTERDAM - Levenspartners die samen een bedrijf runnen én de verantwoordelijkheden thuis delen, benadelen de prestaties en groei van de onderneming.

Een gelijke status en gedeelde verantwoordelijkheid in de onderneming ondermijnt de kwaliteit en expansie van het bedrijf, blijkt uit onderzoek van het Centrum van het Familiebedrijf en de Hogeschool Windesheim.

Levenspartners nemen niet alleen allebei de leiding thuis, maar zijn als co-ondernemer ook beiden eigenaar en manager. Dat blijkt niet effectief te combineren, concluderen de onderzoekers.
­
Volgens Ilse Matser, directeur van het Centrum van het Familiebedrijf, gaat het om een specifieke groep waar weinig over bekend is, terwijl het om een grote populatie gaat.

Overlap

De overlap tussen familie en bedrijf is heel groot. De grens tussen zakelijk en privé is vaak diffuus. Juist daarom is het belangrijk dat zij attent worden gemaakt op de succes- en faalfactoren, meent zij.

Succes van deze specifieke vorm van familiebedrijven hangt af van de manier waarop taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld thuis en op het werk, van de betrokkenheid van niet-familieleden in het bedrijf en van de kwaliteit van de privé-relatie.

Taakverdeling
­

Een gelijke status en gedeelde verantwoordelijkheid thuis zijn in toenemende mate de maatschappelijke trend in de veranderende verhoudingen tussen man en vrouw. Het onderzoek wijst echter uit dat deze ontwikkeling kwaliteit en expansie van het bedrijf ondermijnt.
­
Relevant is niet dat de vrouw per definitie de taken thuis op zich neemt en de man die in het bedrijf: de rollen kunnen ook omgekeerd zijn. Een duidelijke taakverdeling is raadzaam, is een van de conclusies. Het is belangrijk dat een van de twee partners de leiding heeft, stelt Matser.

Uitdagingen

Co-ondernemers worden geconfronteerd met specifieke uitdagingen als ze proberen hun persoonlijke en zakelijke relaties te combineren.
­
Zij doen er daarom goed aan om de expertise van niet-familieleden in te schakelen bij bijvoorbeeld het nemen van strategische beslissingen. Ook die maatregelen blijken een positieve uitwerking op de bedrijfsresultaten te hebben. Je moet vooral ook mensen van buiten een rol als adviseur of denktank geven, stelt Matser.

Een derde conclusie uit het onderzoek is dat een privé-relatie waarin de partners open communiceren, en wederzijds vertrouwen, respect en waardering voor elkaar hebben, tot betere financiële resultaten leidt. Bovendien krijgt de onderneming daardoor een stabielere basis en is er sneller sprake van groei, aldus Matser.