UTRECHT - De werkgevers in de zorgsector hebben dinsdag de vakbonden wederom uitgenodigd om het cao-overleg te hervatten.

Actiz en BTN vinden het onbegrijpelijk dat de bonden het overleg maandag hebben afgebroken. Zij willen op 16 juni verder praten over een nieuwe cao voor de bijna 400.000 werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg.

Het overleg liep maandag voor de tweede maal vast. Begin april werden de onderhandelingen ook al gestaakt en het initiatief voor het overleg op maandag kwam ook van de werkgevers.

Conflict

Actiz en BTN verwijten de bonden dat zij aansturen op een conflict. De werkgevers, die aanvankelijk vasthielden aan de nullijn, waren maandag bereid dat standpunt los te laten. Breekpunt maandag was een conflict over de extra vrije tijd die werknemers met het klimmen van de leeftijd krijgen.

De werkgevers willen af van dit leeftijdsverlof en willen het vervangen door een budget. Werknemers kunnen dan zelf bepalen of zij dat in geld of in tijd uitgekeerd willen hebben, aldus de werkgeversorganisaties. De vakbonden willen er 35 extra vrije uren voor iedereen voor terug.