Er ontbreekt een thema in de verkiezingsprogramma’s. Innovatie is een van de belangrijkste manieren om Nederland er economisch weer bovenop te krijgen. Wat kunnen we leren van Zwitserland en Amerika? Zorg vooral voor excellente publiek-private samenwerking.

Door Chris Bannink | Logica

Het is één dag voor de verkiezingen. De laatste weken bent u waarschijnlijk ook overstelpt met verkiezingsthema’s, breekpunten, mogelijke coalities en CPB berekeningen die in live debatten en in de kranten breed uitgemeten worden. De thema’s volgen elkaar steeds sneller op.

We zagen eerder de koopkrachtplaatjes, het onderwijs en integratie. Maar hét thema van deze verkiezingen is natuurlijk de economie. Onder te verdelen in de subthema’s bezuinigingen, werkgelegenheid, hypotheekrente en de pensioenleeftijd.

Als innovatieadviseur van het Nederlandse bedrijfsleven ben ik ook benieuwd wat de diverse partijen op innovatiegebied met Nederland voor hebben. Met name omdat ik denk dat innovatiekracht een van de belangrijkste economische factoren is die ons land op de korte en lange termijn een sterke positie kan geven.

Tiende plaats

Nederland is op de Global Competitiveness Index van het World Economic Forum gedaald van de 8ste naar de tiende plaats. Nog steeds niet slecht. Vooral de financiële crisis heeft ons land relatief zwaarder getroffen dan andere landen zoals Duitsland, Japan en Canada die nog net voor ons staan.

Wat kunnen we leren van de top drie landen Zwitserland, Amerika en Singapore? Met name dat hun enorme innovatiekracht gekoppeld wordt aan een goede samenwerking met het bedrijfsleven. Zo komen er daadwerkelijk innovatieve producten op de markt die het verschil maken. In Nederland wordt wellicht te vaak gedacht dat ‘als er maar meer geld naar onderwijs gaat, Nederland vanzelf slimmer wordt’.

Maar een belangrijke crux zit in die samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven, gestimuleerd door de overheid. Die is hier nog lang niet op een niveau zoals de eerder genoemde voorbeeldlanden dat al jaren hebben. Daar zitten nog tal van kansen.

Kabinet

Terug naar de verkiezingen. Welke partijen hebben specifieke innovatie onderwerpen in hun programma opgenomen? Je moet ze met een kaarsje zoeken, vaak verborgen in de paragrafen over onderwijs, maar vaker nog helemaal niet genoemd. Wellicht dat het nieuw te vormen kabinet deze column nog eens leest en in haar plannen voor de komende vier jaar ‘samenwerking op innovatie gebied’ niet vergeet.

Chris Bannink is Principal Consultant Innovatie bij Logica Business Consulting