AMSTERDAM – De wereld kan in 2050 zo’n 95 procent van zijn energie uit duurzame bronnen halen, als er genoeg geïnvesteerd wordt. Dat stellen de milieuorganisaties Greenpeace en European Renewable Energy Council (EREC) maandag in een lijvig rapport.

Aan het ambitieuze plan hangt wel een fors prijskaartje. Om op koers te blijven voor het bereiken van deze doelstelling, moeten de internationale investeringen in groene energie in 2030 opgelopen zijn tot 18 biljoen dollar (ongeveer 15 biljoen euro). Op dit moment is ongeveer 18 procent van de opgewekte energie duurzaam.

Volgens het rapport kan een drastische verschuiving een derde meer banen opleveren in de wereldwijde energievoorziening dan het geval zou zijn in de meer traditionele scenario’s. Er zouden in 2030 8,5 miljoen mensen werkzaam kunnen zijn in de groene-energiesector.

Markt

De markt voor duurzame technologie zal volgens Greenpeace en EREC bovendien in waarde stijgen van 100 miljard dollar op jaarbasis naar meer dan 600 miljard in 2030.

Het grootste deel van de investeringen moet volgens de milieuorganisaties voor rekening komen van de landen die historisch gezien de grootste bijdrage hebben geleverd aan de CO2-uitstoot. Ook de draagkracht speelt een rol.

Dit zou in de praktijk betekenen dat de Verenigde Staten in 2010 36,6 procent van de rekening moeten voldoen. In 2030 zou dit zijn teruggelopen tot 28,9 procent.

China

China, dat sinds kort de grootste vervuiler is, zou vanwege zijn kortere industriële geschiedenis en kleinere welvaart in 2010 slechts 4,3 procent van de investeringen moeten betalen. In 2030 loopt dit echter op naar 13,6 procent.

Als het voorgestelde scenario wordt gevolgd, zal in CO2-uitstoot in 2015 zijn piek bereiken, om daarna gestaag te gaan dalen.

In het Duitse Bonn voeren de Verenigde Naties momenteel nieuwe klimaatonderhandelingen, om na de mislukte top in Kopenhagen in december 2009 toch nog tot een akkoord te komen.