AMSTERDAM – Veel politieke partijen willen de arbeidsparticipatie verhogen. Werken vanuit een uitkering moet interessanter gemaakt worden. Sommigen willen dat bereiken door belastingtarieven over het inkomen te verlagen, anderen door het verhogen van belastingkortingen.

Niet elke partij is even concreet in haar verkiezingsprogramma. CDA geeft aan een voorstander te zijn van minder belastingheffing op arbeid en winst, en meer heffing op consumptie en milieuvervuilende activiteiten.

VVD wil alle schijven in de inkomstenbelasting met 1 procentpunt verlagen. De partij is tegen een toptarief voor hoge inkomens. Tevens wil de partij de belasting over de AOW terugdraaien, de doorwerkbonus van tafel evenals de verpakkingsbelasting. Erfbelasting wordt gehalveerd en op termijn afgeschaft.

PvdA

PvdA wil een toptarief van 60 procent voor een belastbaar inkomen boven 150.000 euro. De partij wil de inkomensbelastingtarieven verlagen en de schijven verlengen. Consumptie, vermogen en milieubelastend gedrag worden zwaarder belast. PvdA wil aan de onderkant van de arbeidsmarkt de belastingtarieven omlaag en de kortingen omhoog.

D66 wil de belastingtarieven in de eerste en tweede schijf verlagen, maar de btw op energie en vlees verhogen. PVV laat weten de tweede belastingschijf met 2 procentpunten te willen verlagen.

GroenLinks

Zowel GroenLinks als de SP wil dat bestuurders in publieke en semipublieke sector niet meer verdienen dan de minister-president. De mensen die meer verdienen dan 150.000 euro moeten van GroenLinks 60 procent belasting betalen, SP zet datzelfde percentage op 65 procent.

GroenLinks wil het sociaal minimum verhogen en de belasting voor mensen met een laag loon verminderen. Ook is de partij voor verhoging van belasting op vermogen.

SP

SP wil zowel het minimumloon als het sociaal minimum met 5 procent omhoog. Mensen die werken tegen het minimumloon of net daarboven krijgen een inkomensafhankelijke belastingkorting. De derde belastingschijf wordt verhoogd van 52 naar 55 procent.

ChristenUnie wil een tijdelijke btw-verhoging van 1 procentpunt. SGP pleit voor een vlaktaks, eenzelfde belastingtarief voor iedereen. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor de mensen die meer verdienen dan de Balkenendenorm, circa 181.000 euro. Zij betalen inkomensbelasting tegen een tarief van 10 procent boven de vlaktaks.

Diverse aftrekposten, waaronder de inkomensafhankelijke combinatiekorting, wil de SGP schrappen. Er wordt een belastingvrijstelling ingebouwd voor mensen met lage inkomens en eenverdieners met minderjarige kinderen.

Aanrechtsubsidie

Ook het afschaffen van de zogenaamde aanrechtsubsidie moet meer mensen aan het werk krijgen. VVD, PVV, D66 en GroenLinks willen dat de algemene heffingskorting van iemand die niet (voldoende) werkt niet langer overdraagbaar is aan zijn of haar partner die wel werkt.

ChristenUnie wil voor ieder huishouden een belastingvrije som in plaats van de algemene heffingskorting. SP wil de afbouw van de aanrechtsubsidie terugdraaien.

Dit artikel is het vijfde deel van een serie, waarbij economische standpunten van politieke partijen bekeken worden. Vanaf 1 juni komt er elke werkdag een nieuw thema aan bod tot de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni.

Alle programma's zijn te vinden, en doorzoekbaar, op deze Google-site.