DEN HAAG - In 2008 is 90 procent van het bedrijfsafval hergebruikt of verbrand om energie te winnen. Het gaat om bijna 17 miljoen ton afval. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Het totaal vrijgekomen bedrijfsafval bedroeg in 2008 18,8 miljoen ton. De 2 miljoen ton bedrijfsafval die niet werd hergebruikt, vond zijn weg naar stortplaatsen, afvalverbrandings- of afvalscheidinginstallaties.

In de basismetaalindustrie en de elektriciteitsvoorziening wordt het afval voor zeker 99 procent hergebruikt. Dat betreft vooral metaalslakken en bodemas.